Tarmcancerscreening kan snart införas här

På Gotland och i Stockholm har allmän tarmcancerscreening införts. Snart ska det fattas beslut om även Sörmland ska haka på.

Sörmland 7 oktober 2019 15:03

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland såväl män som kvinnor. Varje år drabbas nästan 6 000 personer i Sverige. Omkring 90 procent av de personer där cancern upptäcks tidigt blir botade. Men upptäcks cancern först mycket senare sjunker antalet överlevande till 10 procent. 

Sedan 2014 har det i Sverige pågått en forskningsstudie som jämför olika screeningmetoder för tjock- och ändtarmscancer. 

Anne Genander är cancersamordnare på Region Sörmland. Om screeningen införs är tanken att medborgare mellan 60 och 74 år kommer att få en inbjudan som innehåller en kort information om screeningen och hur den går till (genom att lämna ett avföringsprov). I ett första skede är det dock de som fyller 60 år som kommer att bli inbjudna. 

För de som väljer att göra testet skickas det vidare på analys. Skulle det visa sig att det finns blod i avföringen kommer sjukvården att erbjuda vidare utredning av tarmen med så kallad koloskopi. 

– Ungefär två procent av de som gör testet har blod i sin avföring. Vid en koloskopi för man in ett instrument i ändtarmen och letar efter förändringar och vid behov tas ett vävnadsprov för att se om det är cancer, säger Anne Genander. 

Socialstyrelsens rekommendation är att alla regioner runt om i landet ska införa allmän tarmcancerscreening. I Sörmland räknar man med att screeningen kan förhindra nio fall av tjock- och ändtarmscancer varje år. 

På regionstyrelsens sammanträde den 15 oktober ska det fattas beslut om och på vilket sätt Region Sörmland ska införa det. 

Anne Genander säger att den studie som har genomförts lett till att det finns ett bra underlag för att kunna införa allmän tarmcancerscreening i hela landet. 

– Vi har fått en hel del erfarenhet och det känns väldigt positivt och bra om vi kan införa det här, säger hon. 

Ännu finns det inga uppgifter om vad den här satsningen skulle kunna kosta. Regionen har bett oss att återkomma i frågan.

Symptom för att upptäcka tarmcancer kan vara synligt blod i avföringen, förändrade avföringsvanor trots att du inte ändrat dina matvanor, obehag i magen som du inte har känt tidigare, trötthet som inte kan förklaras av naturliga orsaker, oförklarlig viktnedgång och slem i avföringen. 

– Man ska alltid kontakta vården via 1177 om något inte står rätt till, säger Anne Genander. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa