De vill starta boskolor för nyanlända: "Vad man får och inte får göra"

Flera sörmländska kommuner har gått samman för att driva ett integrationsprojekt. Nu har de sökt miljonbelopp för att anställa miljövärdar och anordna boskolor.

27 augusti 2019 04:35

Merparten av de sörmländska kommunerna har gått hop och sökt 1,8 miljoner kronor av länsstyrelsen i Södermanlands län för att driva projektet ”Miljövärdar och boskolor i Södermanland”.

Rabie Aldeeb är samordnare för flykting- och integrationsfrågor vid Eskilstuna kommun och den som skickat in den gemensamma ansökan där det bland annat står att bostadsutmaningen är en enligt alla kommuner i länet den största utmaningen när det gäller integrationsarbetet.

– Det är första gången vi gör ett sådant här projekt i hela Sörmland. Vi vill samverka så att det händer saker. En del kommuner har redan gjort bra grejer. Det finns olika erfarenheter och de kan man dra nytta av. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger han.

Vad kan en boskola innebära?

– Att lära sig vad man har för skyldigheter och rättigheter. Vad man får och inte får göra och hur man sköter en lägenhet. Det kan vara sådana saker som hur man undviker brand. En del plockar bort brandvarnarna då de misstänker att det kan ha monterats kameror och mikrofoner i dem, säger Rabie Aldeeb.

Hans motsvarigheter i de andra sörmländska kommunerna träffas regelbundet i ett länsnätverk för att diskutera vad de kan göra gemensamt. Att söka pengar hos länsstyrelsen för ett projekt där de, om ansökan går igenom, ska anställa miljövärdar i bostadsområden och anordna boskolor, blev ett av dem som flertalet av kommunerna kunde enas kring. I ansökan står det bland annat att "trångboddhet, olovlig andrahandsuthyrning, avsaknad av möjligheter till bostadsanpassning samt all ovisshet och otrygghet som dessa innebär för individer omöjliggör inkludering i andra aspekter av det sociala livet, försämrar hälsan samt försvårar barnens utveckling”.

Länsstyrelsen beslutar om de ska bevilja pengar till projektet i slutet av september.

– Sedan kommer vi att göra något ändå även om vi inte får pengar, men i en annan omfattning. I Eskilstuna kommer vi att köra ändå, Strängnäs har redan bovärdar och jag vet att det har funnits i Nyköping, säger Aldeeb.

Vad kan en miljövärd göra?

– Det ska vara en nyanländ som bor i samma bostadsområde som denne jobbar. Det kan vara en mamma som arbetar med att städa eller en pappa som hjälper andra med exempelvis sopsortering eller hjälper nyinflyttade tillrätta. Ger information om var man kan vända sig, det här är något som flera hyresbolag efterfrågat. Folk som kan språket och har samma kulturella bakgrund.

Therese Elmecrantz är integrationssamordnare vid Oxelösunds kommun. Hon berättar att de är med på projektet men har avvaktat med planeringen då de inte vet om de får pengar från länsstyrelsen än.

Behövs boskolor i Oxelösund?

– Jag har hört mig för med Kustbostäder och de tyckte att det lät bra. Det kan bli missförstånd med alltifrån hur en tvättmaskin används till hur man städar efter sig. Sådant vi tycker är självklart kan skilja sig åt kulturellt. Och har man aldrig använt en tvättmaskin, är det svårt att ens veta var vattnet kommer in, säger hon.

– I Sverige har vi en långt gången sopsortering, men i många andra länder slängs allt på samma ställe. Det är sådan här saker som kan skapa konflikter, fortsätter hon.

Hon pekar på att varje kommun får titta på sina perspektiv utifrån målgruppens behov.

– Oxelösund är så litet att vi nästan kan räknas som ett enda område, men just innerstaden har många hyresrätter och nyanlända. För vår del kanske det också kan innebära att vi får dela funktioner med grannen Nyköping.

”Miljövärdar och boskolor i Södermanland”

Olika kommuner kan ha andra, lokala mål, beroende på situationen just där. De gemensamma, långsiktiga målen är dock:

Skapa arbeten för nyanlända som miljövärdar.

Skapa trevliga och trygga boendemiljöer för nyanlända.

Underlätta nyanländas inträde på bostadsmarknaden.

Alla kommuner i länet har vittnat om att det råder bostadsbrist hos dem och att behovet är långt större än tillgången. Något som gjort att vissa grupper, däribland nyanlända, hamnar utanför bostadsmarknaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis