– Man måste rösta i EU-valet, slår Sahrolul Aden fast när hon väntar på sin tur att gå in och hämta valsedlar på förtidsröstningen i stadshuset i Nyköping.

Hon och Rahma Nour känner väl till att högerpopulistiska partier väntas gå framåt i EU-valet i flera länder.

– Det är inte bra. Vi vill stanna i Europa och vi vill hjälpa andra invandrare och muslimer, säger Rahma Nour.

Artikelbild

| Rahma Nour och Sahrolul Aden tycker om Sörmland och sörmlänningarna. Här är det lugnt och det finns bra människor här, säger de.

Den kritiska inställningen till invandring och till EU förenar de högerpopulistiska partierna i unionen. Men finns också frågor som splittrar dem. Framför allt är det inställningen till Ryssland och Vladimir Putin. Exempelvis franska Nationell samling (tidigare Nationella fronten) med Marine Le Pen har haft nära band till Ryssland. Även italienska Lega (tidigare Lega nord), med Matteo Salvini, stödjer Vladimir Putin. Något som exempelvis Sverigedemokraterna i Sverige inte kan acceptera.

Tidigare har partierna haft begränsat inflytande i parlamentet, just på grund av splittringen i tre olika partigrupper. Men när två av partigrupperna håller på att falla i sär, bland annat till följd av Brexit då dominerande partier i de grupperna kommer att lämna unionen, finns krafter som jobbar för att ena dem i en stor partigrupp.

I Italien sitter högerpopulistiska Lega i regeringen och inrikesminister Matteo Salvini arbetar för att ena Europas högerpopulister. Hittills har han lyckats samla tolv invandrings- och EU-kritiska partier från bland annat Tyskland, Nederländerna, Danmark, Finland och Frankrike. Att SD inte är med beror, enligt EU-parlamentarikern Peter Lundgren, just på kopplingarna till Ryssland.

Matteo Salvini är så populär i Italien att hans parti Lega väntas bli största parti i Italien och näst största i hela EU-parlamentet. Salvini talar om "italienarna först" och om att stänga italienska hamnar för migranter. Han har också föreslagit en räkning av romer i Italien, något han fick backa på eftersom det strider mot grundlagen.

Artikelbild

| I helgen samlade Matteo Salvini samlade representanter för tolv högerpopulistiska partier i Europa. De samlades i Milano, men möttes av kraftga protester.

Som muslimer tillhör Sahrolul Aden och Rahma Nour en av de folkgrupper som pekas ut av högerpopulistiska partier. Och det är svårt att vara muslim i Europa i dag, konstaterar de.

– Det finns bra muslimer. Alla är inte dåliga. Det finns både och, precis som inom andra religioner, säger Rahma Nour.

Artikelbild

| Självklart måste man rösta i EU-valet, säger Sahrolul Aden.

EU-kritiska partier runt om i Europa har sneglat på Brexit, men nu vill de flesta reformera EU från insidan. I Sverige finns inget parti i parlamentet som driver ett utträde ur unionen.

Flera av de europeiska partierna som räknas som högerpopulistiska har börjat som antietablissemangspartier.

Artikelbild

| Matteo Salvini är inrikesminister i Italien. Hans parti Lega väntas bli Italiens största parti i EU-valet.

– De har ett sätt att förhålla sig till idén om folket som skiljer dem från andra partier, säger Ludvig Norman, statsvetare vid Stockholms universitet.

– De har någon sorts enhetlig idé om folket och tänker på det egna partiet som en företrädare för folket, den enhetliga massan. I stället för att se sig som företrädare för dem som röstar på partiet ser de sig som folkets röst.

I detta ingår många gånger en kritik mot etablissemanget och mot EU. Sverigedemokraterna är fortfarande skeptiska, men anser numera att det är bättre att förändra EU på plats i Bryssel. Liksom Vänsterpartiet vill de arbeta för att Sverige inte ska få en ökad avgift när Storbritannien lämnar unionen.

– Det är hela den nationalistiska idén, att medlemsstater ska få säga vad de vill och EU inte ska lägga sig i. Det har skett en förskjutning i EU och det finns ett antal regeringschefer som drar åt det hållet också. Tidigare var det enskilda partier på ytterkanten.

Samtidigt har andra rörelser som kritiserar makten vuxit rekordsnabbt och sprickan mellan stad och land har synliggjorts i Europa. Gula västarna i Frankrike, som nu ställer upp i EU-valet, började att protestera mot de höga bensinpriserna, liksom Bensinupproret här hemma i Sverige. Protesterna har sedan fortsatt som en generell kritik mot landsbygdens dåliga villkor.

De högerpopulistiska partiernas framgångar kan delvis förklaras med händelser i omvärlden, säger Ann-Cathrine Jungar, lektor vid Södertörns högskola.

– Det började med eurokrisen 2008 då vissa partier flyttade fram sina positioner och nya partier bildades. Och sedan flyktingkrisen 2015. De har en tydlig position i de här frågorna.

Men, tillägger hon, de ställer också relevanta frågor som andra partier har saknat svar på.

– De har förenklade svar, men ställer också relevanta frågor och makt har förskjutits när andra partier inte har förmått ge relevanta svar.