Räkna med myggsommar i Sörmland: "Kan bli inferno"

Försommarvädret med mycket skurar och värme har varit gynnsamt för den aggressiva översvämningsmyggan som lokalt kan bli en riktig sommarplåga. Men det finns trick att undkomma stickmyggorna, berättar myggforskaren Yngve Brodin.

11 juni 2019 05:30

– Lokalt finns risk att det blir rikligt med mygg i sommar, särskilt runt platser där det är vått i marken, säger Yngve Brodin, intendent och myggforskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Det finns 49 arter stickmyggor i Sverige som i sin tur brukar delas in i två typer, dels skogmyggan och dels översvämningsmyggan. Och det är den sistnämnda som kan bli en riktig sommarplåga om värmen i kombination med nederbörd fortsätter.

Översvämningsmyggan lägger sina ägg i våtmarker och andra fuktiga platser där äggen kan överleva i flera år. Under förra sommarens torka kläcktes nästan inga översvämningsmygg, då torkan var ogynnsam. Men efter den senaste tidens värme i kombination med fukt, har översvämningsmyggans ägg nu kläckts och förvandlats till riktiga blodsugare.

­­– Översvämningsmyggan kan vara aggressiv även dagtid och kan utan vidare förflytta sig tre till fyra kilometer, beroende på vindriktning, för att få blod. Skogsmyggan är mer kvälls- och nattaktiv och i regel inte lika aggressiv. Lokalt skulle det kunna bli inferno på vissa platser, medan det kan vara helt myggfritt på andra, säger Yngve Brodin.

Det finns även arter av översvämningsmyggor som utan vidare kan förflytta sig upp till 15 kilometer.

Jan Lundström, på Uppsala universitet är världsledande expert på stickmyggor och bekämpning av stickmyggor. Han har gjort observationer på arten AedesStictucus, en mycket aggressiv översvämningsmygga som börjat förflytta sig från nedre Dalälven, där den uppträtt i horder, och vidare söderut. Observationer har gjorts både i Enköping och Södertälje.

– Jag är förvånad över att vi inte fått in några observationer på stictucus i övriga Södermanland ännu. Den är lite mindre än en vanlig mygga och attackerar mitt på dagen. Serveras det "mat" bryr den sig inte om att det är solsken. I Enhörna utanför Södertälje fångades 89 500 stictucus i en enda fälla under en natt för några år sedan, säger Jan Lundström.

Sticticus är även en av arterna som avger kraftig klåda efter att den mumsat i sig vårt blod.

Det alla stickmyggor, oavsett typ, har gemensamt är att de måste ha ett blodsmål för att äggen ska utvecklas normalt. Därför söker de sig till människor och djur för att suga blod innan äggläggning. Det är koldioxiden i vår utandningsluft som lockar dem – och de kan få vittring på koldioxid på 50 meters avstånd eller mer beroende på vindriktning.

– Myggen dras till fukt och värme men det finns olika strategier att ta till för att slippa dem. Ljusa kläder tycker de är konstigt och de ogillar blåst, därför kan det vara idé att plocka fram en vanlig fläkt och ställa i sovrummet om man vill ha fönstren öppna. Det finns även effektiva koldioxidfällor som man kan ställa utomhus, säger Yngve Brodin.

Mygg är även förtjusta i öl och dras därför särskilt gärna till öldrickare. Ren svett är även genuint gott för myggen. I övrigt vet man inte riktigt vad det är som gör att myggor dras till vissa personer.

– Det handlar om fettkomponenter i kroppen och hur du luktar. Vissa dofter är helt enkelt attraktiva för myggor.

Något myggor i regel ogillar är kryddväxter och vitlök. Men att proppa i sig vitlök är ingen garanti för att slippa myggen. Yngve Brodin rekommenderar i stället att se till att få ett visst antal myggbett tidigt på sommaren. Med tiden bygger även den mest känsliga upp ett visst försvar mot blodsugarna.

En öldrickande överlevare

Myggan har funnits på jorden i flera miljoner år.

Naturliga fiender är fladdermöss och småfåglar.

Myggan dras till öl, mörka kläder, svett och koldioxid.

Det är bara honorna som sticks men först efter parning.

Skogsmyggorna brukar komma igång till midsommar och minskar sedan i antal.

Översvämningsmyggorna kan däremot dyka upp när som helst under sommarhalvåret.

Det är myggans saliv som kliar. Saliven gör så att blodet inte koagulerar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist