Problemen med uteblivna leveranser av sjukvårdsmaterial fortsätter. Region Sörmland klarar än så länge att bedriva sin ordinarie verksamhet. Materialtillgången är säkrad fram till början av kommande vecka och inga operationer har behövt ställas in, till skillnad från i Uppsala, Västmanland och Dalarna. 

Däremot berättar Jan Grönlund, regiondirektör i Sörmland, att sörmlänningar som haft en planerad operation på Akademiska sjukhuset i Uppsala förmodligen drabbats av inställda operationer. 

– När det gäller vissa behandlingar som är väldigt komplicerade skickas de patienterna till Uppsala eller Örebro. Några akutpatienter har inte drabbats, men det är klart att det är en och annan sörmlänning som haft en planerad operation i Uppsala som kan ha drabbats. Vi vet inte omfattningen av det i dag, men det är något vi har bett Region Uppsala att svara på, säger Jan Grönlund. 

Vidare säger han att regionen följer läget med bristen på sjukvårdsmaterial noggrant, men kan inte svara på huruvida de kommer att bryta avtalet med Apotekstjänst eller inte. 

– Det är klart att det är väldigt besvärligt och att vi är väldigt bekymrade över att Apotekstjänst inte kan leverera. Men att bryta avtalet måste man verkligen värdera. Det kan också försvåra situationen ännu mer genom att det då inte kommer några leveranser alls. Vi behöver analysera vad som är de rätta måtten och stegen, säger Jan Grönlund.