Var nionde barn i Sörmland lever i skuldsatt familj

Totalt 6 900 barn i Sörmland lever med en förälder med skulder hos Kronofogden. Det visar nya siffror.

11 juli 2019 18:35

Färsk statisitik visar hur många familjer som har skulder eller skuldsanering hos Kronofogden. I Sörmland handlar det om 6 900 barn med minst en familjemedlem med stora skulder. Det motsvarar var nionde barn. Flen med 14,5 procent har högst andel barn med skuldsatta familjer och minst andel har Trosa med 6 procent. I Eskilstuna är det 11,6 procent, motsvarande 23 461 barn som lever i hushåll med skulder. I Katrineholm ligger siffran på 12,6 procent och i Nyköping på 9,4 procent.

Nationellt är det 183 000 unga individer, motsvarande var tolfte barn som har förälder med skulder. Ekonomiskt utsatta barn oroar sig ofta för pengar och tar större ansvar för familjens ekonomi. Det är vanligt att barnen bär på skam. De skäms över att man inte har samma pengar att röra sig jämfört med kompisarna och man vägrar släppa in dem i sitt hem. Detta enligt Kronofogdens egna erfarenheter.

– Som förälder och vuxen är det viktigt att förklara att det aldrig är barnens ansvar om familjen har svårt att få pengarna att räcka till, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Hon tycker det är viktigt att som förälder visa på goda exempel och att vara en bra förebild.

– Hur vi agerar spelar roll. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel, utan bara om att vi vuxna behöver prata mera om pengar och konsumtion med våra barn. Att tidigt börja reflektera över pengarnas värde lägger en grund för en god privatekonomi genom hela livet, berättar Tina Häggmark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petter Stjernstedt