Trafikverket osäkert på Skavstas utvecklingspotential

Trafikverket ställer sig tveksamt till Skavstas framtidsmöjligheter och anser att det skulle innebära en risk att lägga Ostlänkens Skavsta-station på huvudbanan.

8 november 2017 21:28

Nyköpings kommun arbetar hårt för att framföra bilden av Skavsta som en storflygplats med nationellt intresse. När kommunalrådet Urban Granström (S) och Skavstas vd Peter Steinmetz framförde sin kritik till Trafikverkets förslag att lägga Ostlänkenstationen vid Skavsta på bibanan i stället för på huvudbanan var det med hänvisning till Skavstas utveckling mot en flygplats för sex miljoner passagerare. Stationen behöver ligga på huvudbanan med tanke på hur viktig Skavsta är för övriga landet, anser Nyköpings kommun.

Men Trafikverket har en annorlunda syn på Skavsta.

Visserligen kan Skavsta i framtiden vara viktig för flyget i Stockholmsområdet men, påpekar Trafikverket, Skavstas utveckling är mycket osäker. Bland annat eftersom en stor aktör (Ryanair) står för en så stor del av trafiken på Skavsta. Därför är det också svårt att bedöma hur stort resandet kommer att vara på Skavsta. Enligt Trafikverket kan det vara väsentligt högre eller lägre än vad prognosen säger.

Dessutom är intresset osäkert från de kommersiella tågaktörerna som skulle köra till Skavsta, enligt Trafikverket.

Trafikverket slår också tillbaka mot Nyköpings kritik mot bedömningen av antalet tåg på Ostlänken. Fem eller sex höghastighetståg i timmen i vardera riktning är inte alls orimligt, menar Trafikverket då vissa tåg går mot Göteborg och andra mot Malmö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa