Uppmaningen: Delta i klimatstrejken!

Nu på Fredag uppmanar Emma Netterberg på FridaysForFuture i Trosa alla vuxna att delta i en strejk för klimatet.

Trosa kommun 26 september 2019 15:56

Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer. Följ Parisavtalet och bevisa det. Lyssna på klimatforskningen. Det är det gemensamma budskapet till makthavare och politiker.

– Parisavtalet innebär att vi ska klara av att stoppa temperaturhöjningen med 1,5 grader. Det är ett väldigt konkret mål. Greta Thunberg har gett en tydlig uppmaning med ett tydligt budskap, säger Emma Netterberg.

Under ett flertal fredagar från november månad i år har FridaysForFuture i Trosa samlats i lekplatsen utanför kommunhuset för att uppmärksamma det globala klimathotet. I dag, fredag, hoppas Emma Netterberg på FridaysForFuture i Trosa på en bred uppslutning kring klimathotet från företagen i Trosa och vuxna.

–Jag kan tycka, att är det någon som ska jobba med klimatfrågan så är det vi vuxna, jag tycker inte att det är barnens eller ungdomarnas ansvar. Om vi vuxna på riktigt tog tillbaka den här situationen, så skulle våra ungdomar inte behöva vara ute och strejka, menar Emma Netterberg, och fortsätter:

–Det är inte barnen eller ungdomarna som har sabbat klimatet och det är inte dom som ska behöva fixa det. 

Emma Netterberg menar att nu på fredag kan vi visa våra barn och ungdomar, att vi vuxna tar ett ansvar för det globala klimathotet.

– Så det vi gör är att följa Gretas uppmaning att påminna våra lokala politiker här i Trosa om klimathotet, säger Emma Netterberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Flygstrejken strandar resenärer – Trosabon Emilia: "Resan hem från Italien kommer ta 26 timmar"

Flygstrejken strandar resenärer – Trosabon Emilia: "Resan hem från Italien kommer ta 26 timmar"
Ämnen du kan följa