Lövsta står tomt – kan kosta 152 miljoner

Lövsta ungdomshem står tomt, men Sis har kontrakt på att hyra lokalen till 2035 – för drygt tio miljoner om året.

Lövsta står tomt och kostar miljonbelopp i hyra.

Lövsta står tomt och kostar miljonbelopp i hyra.

Foto: Mikael Hellmyrs

Trosa kommun2019-11-15 12:40

I våras stängde Statens institutionsstyrelse, Sis, Lövsta ungdomshem. Det hette att man hade problem med att rekrytera personal. Kort dessförinnan hade nyheten om att en vikarie polisanmälts för våldtäkt mot barn briserat. Polisutredningen lades ner senare under hösten.

Ett 80-tal anställda berördes av stängningen, och Lövsta har stått tomt sedan dess.

Men att Lövsta står tomt betyder inte att det inte kostar något. Statens institutionsstyrelse har skrivit på ett hyreskontrakt fram till 31 december 2035. Lövsta har en årshyra på drygt 10 miljoner kronor – 10 135 465 kronor, för att vara exakt. 

I år, när det har stått tomt från och med slutet av mars när Lövsta stängdes, har Lövstafastigheten kostat Sis 7,6 miljoner kronor i hyreskostnader. Det är alltså 7,6 miljoner kronor för att hyra en lokal som man låter stå helt oanvänd.

– Ja, det stämmer, säger Stefan Hell Fröding som är pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

De här är alltså pengar som försvinner för er?

– Det är en förlust, så är det. 

Om Lövsta skulle stå tomt under hela hyrestiden, skulle det innebära att drygt 152 miljoner kronor kastas rakt ner i sjön. 

– Ja, men så ska det inte vara, då måste man se till att fastigheten används på något sätt. 

Så kommer det inte bli?

– Jag kan inte lova nånting, men det är klart att vi ska göra allt i vår makt för att det inte ska bli så. 

Statens institutionsstyrelse är en myndighet som drivs av skattemedel. Skattemedel som Sis nu låter gå till hyran av en tom lokal. 

Sis hyr Lövstafastigheten av Specialfastigheter, som är ett statlig ägt företag under Finansdepartementet. De äger och förvaltar säkerhetsfastigheter som exempelvis anstalten Hall. Specialfastigheter har liksom andra statliga företag, som exempelvis Svenska spel, Bilprovningen eller LKAB, vinstkrav på sig och drivs som aktiebolag.

Som det är nu har alltså 7,6 miljoner kronor gått till att låta Lövsta stå tomt. I nuläget har Sis ingen plan på att utnyttja fastigheten.

– Tills vidare är Lövsta tillfälligt stängt, säger Stefan Hell Fröding.

Tidigare har man sagt att Lövsta ska vara stängt till minst 2020. Enligt Stefan Hell Fröding finns inte någon plan för att öppna Lövsta.

– Det finns inga andra beslut fattade än att det är tillfälligt stängt.

Finns det några planer alls?

– Det finns inte något på dagsordningen just nu. 

Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.
Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!