Miljonunderskott i både skola och omsorg

Skolan och äldreomsorgen hade redan i augusti kostat 20 miljoner mer än beräknat, men en buffert ser ut att rädda årets resultat.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har kostat 12 miljoner kronor mer än beräknat hittills i år. Tack vare fler äldre täcker dock kommunens centrala buffert stora delar av underskottet.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har kostat 12 miljoner kronor mer än beräknat hittills i år. Tack vare fler äldre täcker dock kommunens centrala buffert stora delar av underskottet.

Foto: K-G Z Fougstedt

Trosa kommun2019-10-09 19:55

Nämnderna rapporterar sina delårsbokslut och helårsprognoser i augusti, och det är framför allt två verksamheter som sticker ut. Både vård- och omsorgsnämnden och den skolrelaterade delen av humanistiska nämnden noterade miljonunderskott fram till augusti.

Vård och omsorgs underskott var 12 miljoner kronor, och prognosen för hela året pekar mot minus 15 miljoner. Det är främst kostnader för hemtjänst och färdtjänst som har dragit iväg, enligt förvaltningen. I rapporten framgår det bland annat att antalet personer i alla ålderskategorier över 65 år visat sig stiga snabbare än man trodde när budgeten för året klubbades.

– Det är viktigt att påpeka att vi har ett annorlunda budgetupplägg i Trosa. Vi gör alltid en avstämning i augusti, det är därför det finns en central buffert. Det faktiska underskottet blir 500 000 kronor, säger Fredrik Yllman, förvaltningschef på vård och omsorg.

Flera åtgärder planeras under hösten. Bland annat ska en vikariepool med tre tjänster inrättas för hemtjänsten, och färdtjänstbeslut ska ses över.

– Vi kommer att begära läkarintyg för alla nya beslut om färdtjänst, men jag tror inte vi kan spara så mycket där. Det handlar om att se över för att ligga i nivå med övriga Sörmlandskommuner.

Hur ser du på ekonomin inför de kommande åren?

– Vi har en demografisk utmaning framför oss, med en åldrande befolkning. Men jag tycker att vi har en god plan för att möta utvecklingen, säger Fredrik Yllman.

När det gäller skolan var underskottet den sista augusti 8 miljoner kronor, och prognosen för 2019 minus 10 miljoner efter buffertjustering. Antalet barn har ökat under året, men inte mer än kommunen budgeterat för, konstateras det i delårsrapporten. Underskottet ska delvis bero på "ökade volymer" för bland annat barn med elevstöd, modersmålsundervisning och skolskjutsar.

En av åtgärderna för att spara pengar på sikt kan bli att slå ihop särskolan, som i dag finns på både Kyrkskolan och Hedebyskolan, enligt humanistiska nämndens ordförande Michael Swedberg (M).

– Vi kommer att sitta ner nu och titta på vad vi kan göra specifikt när det gäller skolan, säger han.

Trots de dystra delårsrapporterna räknar kommunledningen med svarta siffror för hela kommunen när året är slut, tack vare den centrala bufferten och att skatteintäkterna har varit högre än beräknat. Trosa kommuns prognos för helåret är plus 15 miljoner kronor.

Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef på Trosa kommun.
Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef på Trosa kommun.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!