500 000 kronor för att bryta gästhamnsavtal

Det kostade 500 000 kronor för kommunen att bryta avtalet för driften av gästhamnen i förtid.

26 september 2019 13:47

SN har i flera artiklar rapporterat om att Trosa kommun hävde avtalet med Trosa gästhamn AB och hamnfogden Lars Eklund under hösten 2018. Bland annat motiverades det med att vissa lag- och myndighetskrav inte uppfylldes. Lars Eklund ansåg att kommunen hävt avtalet på felaktiga grunder och stämde kommunen. Trosa kommun fick sedan in en stämningsansökan från Nyköpings tingsrätt på drygt två miljoner kronor. Det handlade dels om 1,2 miljoner kronor i ersättning för fem års förlorat rörelseresultat. Dels 814 000 kronor i ersättning för utbygganden av en cafébyggnad som använts i verksamheten.

Nu har parterna nått en förlikning. "Trosa kommun och den tidigare entreprenören för Trosa gästhamn har nått en ekonomisk överenskommelse avseende avvecklingen av den tjänstekoncession parterna hade ingått. Båda parter är överens och samtliga mellanhavande är slutgiltigt reglerade", skriver Trosa kommun i ett pressmeddelande.

Kerstin Tibbling som är produktionschef på kultur, fritid, teknik och service berättar att kommunen i och med förlikningen betalar 500 000 kronor till Trosa gästhamn AB.

– Att gå in i en process hade krävt mycket resurser, så vi är glada att vi landade i det här. Den förra entreprenören hade investerat i vissa saker, så det är rimligt att landa i en sådan här uppgörelse, säger hon.

Egentligen skulle avtalet gällt till och med 2023 med option för kommunen att förlänga till slutet av 2025.

– Nu känner vi att vi kan gå vidare och vi hoppas att den förre entreprenören också känner så, säger Tibbling.

Inför 2019 års säsong tog företaget Apelago över driften av gästhamnen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!