Aurora-olyckan: "Signalsystemet i korsningen är ologiskt"

Försvarsmakten hade inte undersökt riskerna vid Västerljungkorsningen där en pansarterrängbil kolliderade med ett SJ-tåg under sommarens försvarsmaktsövning. Det framgår i den interna utredningen som släpptes på tisdagen.

1 november 2017 22:45

Soldaterna som satt i pansarterrängbilen klandras inte för olyckan med SJ-tåget, i Försvarsmaktens interna utredning. Rapporten slår fast att föraren, vagnchefen och skytten vid Södra skånska regementet (P 7) hade erfarenheten och utbildningen som krävs för respektive roll och att det inte var något fel på fordonet de färdades i.

Däremot pekar rapporten på brister i övningsförberedelserna i området. Signalsystemet vid den olycksdrabbade korsningen i Västerljung beskrivs i utredningen som ologiskt utformad, vilket utredaren hävdar "medför stora risker, inte bara för Försvarsmaktens personal".

Försvarsmakten hade inte bedömt säkerheten vid plankorsningen. Trots att det var bra väderförhållanden den 26 september då olyckan inträffade hade föraren dålig sikt på grund av växande björnsly längs tågrälsen.

Vidare fann utredningen brister i Försvarsmaktens utbildning. Soldaterna ska veta hur de ska tänka vid den här typen av passager.

Lokföraren och de tre soldaterna vid Södra skånska regementet (P 7) som skadades vid olyckan är återställda.

Försvarsmakten kommer att se över åtgärder för att minska olycksrisken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Adelina Storkaas