Efter kritiken: Kommunen kovänder om höghus

På måndagseftermiddagen gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott en kovändning i frågan om sexvåningshus i Trosa. Den nya begränsningen är satt till fyra våningar.

21 maj 2019 18:25

– Vi har lyssnat in synpunkter, säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsen ordförande.

De fyra allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, skickade på måndagen tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning.

– Vi har tillsammans tagit beslutet att fyra våningar är maximalt, säger Portnoff.

Förslaget till detaljplan möjliggör cirka 150 lägenheter mellan vårdcentralen och Stensundsvägen. I måndags skrev Södermanlands Nyheter om närboende som var oroliga över hur exploateringen skulle påverka stadsbilden i Trosa. De ville helst inte ha högre hus än två våningar.

– Det här blir ett kvarter med lite mer tät exploatering och med några högre hus. Fyravåningshus finns det på fler platser i Trosa, så det är inte ovanligt. I det här området tycker vi att det passar med både några lite lägre hus och några punkthus som är lite högre. Men de på fem och sex våningar bör vi ta bort, säger Daniel Portnoff.

– Trosa behöver några områden med lite tätare bebyggelse och med boende för alla dem som idag bor i villor. Det är många som eftersöker hyreslägenheter och bostadsrätter.

Påverkas antalet bostäder?

– Det blir ett antal färre lägenheter i området nu.

Förändras byggkostnaden?

– Prisbilden kan jag inte säga något om. Det beror på vad exploatören väljer att bygga.

Innebär återremissen förseningar?

– Själva beslutet om detaljplanen blir försenat, men det är inte säkert att det påverkar byggnationen särskilt mycket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83