Fler nya företag i Nyköping

Nyföretagandet ökar i Nyköping. Sedan årsskiftet har det startats 168 nya företag i kommunen. Det är en förbättring med närmare tio procent jämfört med första halvåret 2018.

12 augusti 2019 15:10

I grannkommunen Oxelösund går det trögare med nyföretagandet. Där har det startats 18 nya företag hittills i år, vilket är en minskning med 28 procent jämför med samma period förra året. En ljusning är att det startades tre nya företag i kommunen under juli, vilket är en förbättring jämför med samma månad 2018.

Av kommunerna i östra Sörmland är det Gnesta som går starkast. Sedan årsskiftet har 30 nya företag startats i kommunen vilket är drygt 15 procent bättre än under samma period 2018. Trosa kommun har däremot en trend som mer liknar Oxelösunds. Jämfört med förra året minskar nyföretagandet men i slutet av detta halvår har en förbättring setts.

I Sverige som helhet ökade nyföretagandet under perioden med drygt två procent medan det minskade med drygt tre procent i Östra Sörmland. Statistiken kommer från Bolagsverket och inkluderar aktiebolag, enskilda näringsidkare, kommanditbolag och handelsbolag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Sundberg