Hus köps och rivs för skattemiljoner längs Ostlänken – här ryker den första villan

Trafikverket har köpt upp flera hus i Sörmland – bara för att kunna riva dem i jätteprojektets Ostlänkens framfart. Det första huset som rivs ligger i Västerljung. Trafikverket betalade 1,5 miljon kronor av skattebetalarnas pengar för villan.

13 april 2018 07:00

Ostlänken kommer att bli en 15 mil lång och dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping för höghastighetståg. I Trosa kommun planeras Ostlänken passera via Vagnhärad, där en ny station byggs.

SN har rapporterat om att Trosa kommun kommit överens med Sverigeförhandlingen om att bidra med 1 700 nya bostäder och 47,5 miljoner kronor till projektet.

Men flera bostäder kommer att försvinna när Ostlänken ska beredas utrymme. Trafikverket har köpt upp flera villor i länet som ska rivas. Ett hus som myndigheten med skattefinansierade medel köpt upp ligger vid Sille furebo i Västerljung.

– Fastigheten ligger vid Västerljungsvägen nära E4 och skulle i princip hamna dikt an vid tunnelmynningen och signalsystemet för Ostlänken. Det kan inte vara kvar när Ostlänken byggs, säger Torgny Söderberg, markförhandlare, lantmätare, på Trafikverket för projekt Ostlänken.

– Men den primära anledningen till att det rivs är att huset är i måttligt skick och kraftigt bullerstört från E4:an.

Huset byggdes 1915 och är på 135 kvadratmeter med källare och tillhörande garage. Det finns även en verkstad på tomten. Huset renoverades 2013-2008 och har stått tomt en tid sedan ägaren avlidit. Trafikverket har förvärvat byggnaderna för 1,5 miljoner kronor av ägarens barn genom förtida inlösen. Trots att huset inte döms ut helt enligt den 45-sidiga miljöinventeringsrapporten vill myndigheten riva innan sommaren.

– Detta kommer att bli det första huset som rivs för Ostlänken. Sedan har vi även förvärvat två villor i Tystberga, som också ska rivas av samma skäl, säger Torgny Söderberg.

Är det rimligt att ni köper hus för skattebetalarnas pengar och direkt river?

– Det är så lagstiftningen fungerar. Det är rimligt att skattekollektivet tar dessa kostnader. Husen kommer vara osäljbara till ett rimligt marknadspris på grund av Ostlänkens planering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs