Länsstyrelsen: "Ingen skyddsjakt på skarven"

Efter nya klagomål och önskemål om skyddsjakt på skarv i Trosa besvarar Johan Varenius, landsbyggsdirektör på länsstyrelsen Södermanland, vad som krävs för att de bevilja det.

22 april 2019 11:42

Vad krävs för att få skyddsjakt i Trosa?

– Det är inte den frågeställningen vi har i det här ärendet. Det är den som söker som ska framlägga de problem som man anser att man har med skarven i det här fallet och då ska vi pröva det.Länsstyrelsens roll är att bevilja eventuell skyddsjakt.

Varenius säger att den ansökan som kommunen har kommit in med tidigare som de gjorde avslag på har prövats i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Kammarrätten har slagit fast att det i den ansökan inte finns underlagt för att bevilja skyddsjakt.

Andra kommuner har fått det beviljat exempelvis i Stockholms län, skulle det vara möjligt att få det i Trosa kommun med en ny ansökan?

– Nej det säger jag inte, jag vet inte vad som framlagts i de kommunerna och varför de fått det beviljat, så det kan inte jag kommentera. Men varje ansökan är ett enskilt ärende. Vi på länsstyrelsen Sörmland har sett till det Trosa kommun har lagt fram och vilka problem skarven orsakar och utifrån det finns det inte underlag för skyddsjakt.

Ulf Hagstedt, Trosa kommun, hoppas ändå på någon slags åtgärd (artikel SN 16/4). Finns det någon sorts åtgärd man kan tänka sig att göra nu?

– Vi behöver få problemet i en specifik ansökan, jag kan inte svara generellt på en sådan fråga. Man har alltid rätt att komma in med en ansökan och då kommer vi titta på det. Lägger man till en annan dimission eller problematik så får vi väga mot de möjligheterna som finns i lagstiftningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolin Ericson