Ny gång- och cykelväg byggs i centrala Vagnhärad

Trosa kommuns satsning att få fler att använda cykeln fortsätter. En ny cykel- och gångväg ska byggas i Vagnhärad, vilket gör att det kommer vara begränsad framkomlighet på Gnestavägen.

12 augusti 2019 06:04

Trosa kommun har ett ekokommuntänk om att få flera att röra på sig och underlätta för gång- och cykeltrafikanter. Ett led i detta är att skapa en ny gång- och cykelväg utmed Gnestavägen mellan Skolvägen och Skogsvägen, uppger Ulf Hagstedt, teknisk chef i Trosa kommun.

– Det ingår i programmet för fler gång- och cykelvägar, säger han.

Förutom ny gång- och cykelväg ska det även monteras belysning utmed vägen.

Arbetet på Gnestavägen har inletts och beräknas pågå i minst en månad. Räkna med att framkomligheten på Gnestavägen kommer att påverkas.

– Det är en del att göra, säger Ulf Hagstedt.

Vägen kommer dock inte att stängas av under tiden arbetet pågår utan det kommer anläggas en tillfällig gång- och cykelpassage över Gnestavägen och en lika tillfällig passage för fordon till Skolvägen.

När väl asfalteringsarbetet börjar kommer Gnestavägen att ha ett körfält öppet.

Tidigare i somras utfördes beläggningsarbete, asfaltering, på delar av Centrumvägen, Skolvägen och Gnestavägen i Vagnhärad.

Beläggningsarbete har även utförts i Trosa på Högbergsgatan efter en vattenläcka.

Vad arbetet med nya gång- och cykelleden vid Gnestavägen kostar är oklart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo