Skola och äldre i fokus i budget för 2020

Budgeten för 2020 bestäms under kommunfullmäktige på onsdagen och den innehåller bland annat satsningar på skola och äldre – och en planerad skattesänkning på 40 öre i framtiden.

11 juni 2019 14:43

Några kommande investeringar som planeras under 2019-2022 kommer vara bland annat Industrigatan, en renovering av gästhamnen, konstfrusen isrink, parkeringsplatser, nya återvinningsstationer, gång- och cykelvägar, bland annat runt infart västra Trosa, och vandringshinder i Trosaån.

I budgeten för 2020 är det skola och äldreomsorg som det satsas extra på. Skolans budgetram ökas med 3,5 miljoner och även äldreomsorgen ges en dusör i form av 6,3 miljoner extra.

– Den stora satsningen nästa år är ju en satsning på elevpengen för årskurs 1-5, vi höjer den med 8 procent. Det är pengar utöver de 3,5 miljoner vi skjuter till för att det blir fler barn i våra skolor. Och vi ser också att vi får fler äldre i kommunen, och då fler som har behov av hemtjänst och särskilda boenden, säger kommunalråd Daniel Portnoff (M).

2017 höjdes kommunalskatten i Trosa för att finansiera infrastruktur kring Ostlänken, till 21,60 kronor. 2020 ligger skatten kvar på samma nivå, men enligt planen ska skatten sänkas med 40 öre 2021.

– Vi höjde skatten för att samla in pengarna till infrastrukturen kring Ostlänken, och sade att när vi ansamlat 60 miljoner kronor till det, ska skatten sänkas igen, så det är en återställning, säger Portnoff.

Förra året gjorde Trosa kommun ett bra resultat på närmare 35 miljoner kronor plus.

– Historiskt sett har Trosa gjort bra resultat, och förra året var ett av de bästa någonsin.

Men för många kommuner väntar tuffa tider – allt färre yrkesverksamma ska betala notan för allt fler barn och äldre som inte drar inte skattepengar.

– Åldersgrupperna som kommunen har åtaganden för ökar samtidigt som tillgången på medarbetare är liten. Då gäller det att vara en duktig arbetsgivare och behålla så många medarbetare som möjligt, det är den största utmaningen just nu, och hittills har det gått bra. Hela kommunsverige går in i en period där det blir tufft att inte höja skatten, men vi visar här att vi tror att vi kommer klara det utan skattehöjningar, säger Portnoff.

I budgeten för 2020 har Trosa skulder på 744 miljoner kronor, varav 630 är långfristiga skulder och 114 är kortfristiga, vilket bland annat inberäknar avsättningar till pensioner och infrastruktur. I budgeten gör man en prognos på skulder närmare 890 miljoner kronor år 2022. Dessutom ger man i budgeten kommunstyrelsen fria händer att ta nya lån för 120 miljoner kronor.

– Vi har en stark balansräkning och går nu in i stora investeringsperioder, och för att klara dem behöver vi låna pengar, säger Portnoff.

Socialdemokraterna har lagt en skuggbudget där en skattesänkning inte ingår och med egna förslag på investeringar.

– Vi vill satsa på att jämna ut betygsskillnader mellan Hedebyskolan och Tomtaklintskolan och öka personal på förskolan. Vi vill också ha en tak-över-huvudet-garanti för invånarna, för vi vet att det finns hemlöshet i Trosa, och det tycker jag är ett anständighetskrav. Men i våran plan har vi sagt att vi ligger kvar på skattesatsen vi gör i dag. Har vi råd att satsa pengar på att bygga vägar, har vi råd att satsa pengar på barn och framtiden, och det är i förhållande till skattesatsen, det hänger ihop, säger oppositionsråd Magnus Johansson (S).

Sverigedemokraterna har lagt några ställningstaganden men ingen hel budget. Både Miljöpartiet och Vänstern kommer att lägga fram varsitt budgetförslag, men i praktiken kommer de bara att luftas under fullmäktigemötet och sedan gå till handlingarna. Alliansen sitter på 19 av 35 mandat och det är alltså deras budget för 2020 som kommer klubbas igenom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maja Edsö