Trosa kommun JO-anmäls – dröjde med att lämna ut offentliga papper

Kommunen dröjde med att lämna ut dagboksblad. Nu har Trosa JO-anmälts.

– Det är inte första gången som det här händer, säger Anna Bohlin, som anmälde händelsen till Justitieombudsmannen.

21 november 2018 09:15

Det är inte första gången som kommunen har blivit JO-anmäld på grund av att personer inte har fått ut offentliga handlingar.

– Det känns som om kommunen har satt det här i system. Vi behövde ha dagboksanteckningen skyndsamt. När jag skickade mejlet om att vi hade anmält till JO, fick jag ut dagboksbladet, säger Anna Bohlin.

Anledningen till att det dröjde var för att en handläggare var på tjänsteresa. Något som inte är en godtagbar ursäkt.

Enligt JO ska ett kansli på en kommun kunna ge ut offentliga handlingar, även om den berörda tjänstemannen inte är på plats. Är det så att en registrator inte har fått en fullmakt, ska det finnas en annan person på kommunen som ska ha rätt att gå in och hämta handlingarna i handläggarens dator, på grund av att de inte ska bli låsta.

– Jag har svårt att tänka mig att det inte fanns någon på den här enheten som inte kunde ha skickat handlingen till oss, men nu har vi fått det i alla fall. Jag vet inte om JO lägger ner den här anmälan nu eller inte, vi får se, säger Anna Bohlin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Ekström