Upphandling om Trosa gästhamn inledd

Upphandlingen om Trosa gästhamn har nu inletts. Samtidigt är den tidigare hamnfogden Lars Eklund starkt kritisk och har stämt Trosa kommun.

22 december 2018 13:15

Upphandlingen om Trosa gästhamn har nu inletts. Fram till 31 januari nästa år är det fritt fram att lämna anbud.

– Det känns fantastiskt bra, även om det förstås varit lite tight. Vi har varit tvungna att skynda på denna process för att få ett bra underlag och det tycker vi att vi har. Vi vill kunna skapa bra förutsättningar för entreprenören att kunna räkna på detta, säger Kerstin Tibbling, produktionschef i Trosa kommun och tillägger att hon hoppas att anbudstiden ska räcka.

Vilka intressesignaler har ni fått?

– Det finns ett stort intresse, helt klart. Men det ska förstås vara bra anbud också.

Bland många krav som Trosa kommun ställer på den blivande entreprenören märks att personalen ska ha ett gott och serviceinriktat bemötande mot anläggningens nyttjare och besökare och även kunna kommunicera på svenska i tal och skrift.

Vidare ska hamnpersonalen bära klädsel där det tydligt framgår vem som driver gästhamnen. Trosa kommun har rätt att "omedelbart" säga upp avtalet om motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

Avtalet kan med automatik hävas om exempelvis förvaltningsrätten anser att upphandlingen eller avtalet är ogiltigt. I det nya koncessionsavtalet framgår även att inga skadeståndsanspråk i sådana fall kan riktas från entreprenören mot kommunen.

För tillfället pågår en rättstvist där den tidigare hamnfogden Lars Eklund via advokatfirma stämt Trosa kommun. Som SN rapporterat om sades avtalet upp i höstas efter 12 år.

– De har sagt upp mig på helt fel grunder så därför har vi stämt kommunen. Vi håller för tillfället på att utreda hur mycket det ska bli på, säger Lars Eklund.

Kontraktsavgiften för 2019 och som den blivande entreprenören för Trosa gästhamn förbinder sig att betala till kommunen kommer att landa på drygt en miljon kronor. Lars Eklund är starkt kritisk mot Trosa kommun.

– Jag betalade 560 000, så de fördubblar hyran. Jag har tittat på detta och de tar bort möjligheterna att få in djupgående båtar i hamnen. Och grönytan vid flaggstången där jag hade uteservering är också borta. De signaler jag fått är att det inte kommer att komma lika mycket båt- och husbilsgäster till Trosa.

Du är bitter efter 12 år?

– Ja, det är klart det känns så.

Kerstin Tibbling:

– Jättetråkigt att ha hamnat i den här situationen. Det kommer bli viktigt att ha en god samverkan och dialog med den som kommer driva gästhamnen.

Upphandling Trosa gästhamn

Tjänstekoncessionen omfattar: drift, löpande underhåll och utveckling av gästhamnens anläggningar, bryggplatser och ytor, båtbottentvätt, kiosk/sjömack, restaurang och ställplatser för husbilar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa