Utgrävning på 5 000 kvadrat vid nytt resecentrum

Innan man kan bygga ett nytt resecentrum för Ostlänken i Vagnhärad, måste Trosa kommun göra en 5 000 kvadrat stor arkeologisk utgrävning på platsen – för 850000 kronor.

14 maj 2019 15:32

Kommunen har inför planeringen av ett nytt resecentrum i Vagnhärad lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om ingrepp i fornlämning. Resecentrumet kommer ligga i direkt anslutning till Ostlänken – men också över en boplats från stenålder och bronsålder. Både 2014 och 2016 gjordes mindre utgrävningar inför Ostlänkens dragning. Då upptäcktes bland annat härdar och botten av ett keramikkärl på platsen.

– Boplatsen påträffades när man gjorde en utredning för Ostlänken. Läget för det här resecentrumet är väldigt fast, det måste kunna anslutas till Ostlänken när det byggs. I första hand är ju tanken att man ska undvika ingrepp i fornlämningar, men man måste också väga samhällsnyttan mot bevarande, och i det här fallet blir det svårt att undvika fornlämningen, säger Cecilia Grusmark, antikvarie på länsstyrelsen.

Nu ska alltså hela fornlämningen undersökas – en yta på cirka 5000 kvadratmeter. När förundersökningen är gjord, ska länsstyrelsen fatta beslut om Trosa kommun får göra ingrepp i fornlämningen och bygga sitt resecentrum.

­– Då kan man fatta ett sista beslut om en slutlig undersökning där man dokumenterar och tar bort fornlämningen.

Om det skulle dyka upp något spektakulärt i marken, kan länsstyrelsen stoppa bygget.

– Trosa kommun har också möjligheten att ändra sig, om de skulle tycka att det är för dyrt med en sista undersökning. Men sannolikheten att vi skulle göra en annan bedömning är väldigt liten, nu när vi dragit igång har vi ju gjort bedömningen att vi kan tillåta ett ingrepp, och informationen som vi får från utgrävningen kommer forskarvärlden och samhället till godo.

Så för att stoppa resecentrumet skulle man behöva hitta...

–...en pyramid, haha! Nej, men skämt åsido, så är det här en sorts fornlämning som det finns många liknande av i området. Och upplevelsevärdet måste tas i beaktande.­ Här finns inget som kan ses ovan mark. Det är ganska anonyma lämningar, och vi kommer att få värdefull kunskap i samband med utgrävningen. För visst är det viktigt att bevara, men man måste också kunna bruka marken.

Kostnaden för utgrävningen är satt till 850 000 kronor, och Trosa kommun står för notan.

– Det ska vara en utgrävning av god kvalitet, men det ska också bli till en rimlig kostnad. Man kan tycka att kostnaden är hög, men den är rimlig för vad platsen kan ge för kunskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maja Edsö