Så reagerar patienterna på avgiften

Under måndagen meddelade regionen att det åter kommer att kosta att söka vård vid en vårdcentral.

Benny och Eva Vikner har uppsökt en vårdcentral och de ställer sig positiva till den nya patientavgiften.

Benny och Eva Vikner har uppsökt en vårdcentral och de ställer sig positiva till den nya patientavgiften.

Foto: Linus Nilsson

Vård2019-10-21 14:51

Från väntrummet bredvid hörs ett par hostningar och på raden av stolar mittemot nyser en liten flicka i rosa jacka. Bland patienterna på vårdcentralen i Nyköping är det många som inte nåtts av nyheten att det återigen kommer att börja kosta att gå till en vårdcentral i regionen.  

– Ett par hundra för att träffa läkaren kan jag betala, pengarna behövs i vården, säger Lars Karlsson, en av patienterna i väntrummet.

Till årsskiftet kommer ett läkarbesök vid en vårdcentral kosta 200 kronor. Tanken med införandet av patientavgiften ska täcka 75 procent av de 100 miljoner som ska skjutas till vårdcentralerna i Sörmland.

I det gröna väntrummet ett par stolar bort från Lars Karlsson sitter Benny och Eva Vikner och väntar.

– Vi hade inte ens en aning om att det var kostnadsfritt att gå till läkaren. Vi har flyttat hit för ett år sen från Stockholm, säger Benny. 

– Där betalade vi också 200 kronor för ett besök, kanske kommer kostnaden göra att man drar sig lite från att uppsöka vårdcentralen, säger Eva. 

Beslutet att återinföra patientavgiften har inte bara mottagits med positiv respons. I ett mail till redaktionen skriver en läsare att denne kommer att bli ruinerad i och med det nya förslaget. Personen besöker nämligen vårdcentralen ungefär sex gånger på en månad i samband med sin diabetes. 

Besöken kommer även fortsättningsvis vara gratis för barn upptill 18 år och pensionärer som är 85 år och uppåt även högkostnadsskyddet som träder in efter en patient lagt 1150 kronor på vård gäller fortsatt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!