"Vi sviker barnen när vi medicinerar dem"

Vi måste sluta sjukdomsstämpla och medicinera barn bara för att de upplevs som störande i skolan. Istället måste vi fråga dem varför de beter sig som de gör. Det menar Tomas Ljungberg, läkare i Nyköping och en av de kritiska rösterna mot den skenande medicineringen av barn med adhd-diagnos.

24 maj 2016 13:09

Ökande krav i skolan, föräldrar som har mindre tid för sina barn, mer stress och färre vuxna som ser barnen. Det är i den verkligheten vi ska leta efter orsakerna till att barn mår dåligt - inte inne i deras hjärnor. Det menar i alla fall Tomas Ljungberg, läkare och hjärnforskare i Nyköping.

– Vi sviker de här barnen om vi väljer att se deras beteenden som orsakade av medfödda hjärnskador, när det i många fall handlar om barn som mår dåligt och behöver stöd.

Läs mer: "Barn i utsatta områden är mer sårbara"

Men medicineringen har ett pris, konstaterar Tomas Ljungberg. Visst blir barnen på kort sikt lugnare och mer koncentrerade eftersom adhd-medicin har den effekten på de flesta. Men det finns inga långtidsstudier som visar att medicineringen på sikt hjälper. Det finns inte heller studier som visar vad mångårig medicinering med amfetaminliknande preparat gör med en växande hjärna.

– Min förhoppning är att pendeln snart ska svänga och att vi ska börja se till den enskilda individens behov och förutsättningar. Visst finns det barn med biologiskt orsakade förändringar i hjärnan, och dem ska vi självklart hjälpa med medicin när det behövs. Det är samtidigt viktigt att veta att dessa barn är relativt få. När det gäller de andra barnen ska vi inte medicinera symptom utan ta reda på varför de mår dåligt och ge psykologisk hjälp och förändra deras miljö istället. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa