Vrena friskola utökar förskoleverksamheten

Vrena Friskola vill erbjuda fler förskoleplatser. Den 1 oktober beslutar barn- och ungdomsnämden om det blir så.

Vrena 1 oktober 2019 10:38

Vrena Friskola har skickat in en ansökan till kommunen och barn- och ungdomsnämnden om utökning av förskoleverksamhet till mellan 60-70 barn. Förnärvarande kan skolan erbjuda runt 40 förskoleplatser, går ansökningarna igenom kommer man redan från i höst kunna erbjuda 20 nya platser.  

– I takt med att inflyttningen i Vrena ökar, ökar efterfrågan på förskoleplatser, vi skulle behöva ett positivt beslut av nämnden för att kunna expandera i takt med bygden, säger rektor Martin Larsson. 

Vrena Friskolas förskoleverksamhet är den enda på orten. Utöver det finns kommunal pedagogisk verksamhet men när två av tre dagmammor valde att gå i pension i slutet av sommaren ökade efterfrågan på förskoleplatserna ytterligare. 

Beslutet om utökade förskoleplatser ska fattas av barn- och ungdomsnämnden under eftermiddagen den 1 oktober. 

Vad skulle det betyda för er? 

– Det betyder mest för Vrena som byggd att inflyttning kan fortsätta och bygden kan växa för det förutsätter att det finns barnomsorg och förskola som fungerar här. Så det här är ett sätt att stödja fortsatt inflyttning till Vrena för barnen och barnfamiljernas skull. 

Har ni tillräckligt med personal för att utöka verksamheten?  

–Ja och blir vi fler än 60 barn,  så får vi anställa fler personal. 

Ser du några större  utmaningar med att utöka verksamheten?

– Det gäller att hitta personal med rätt behörighet och legitimation och få allting att fungera men det har vi lyckats med hittills så det ska vi göra. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa