Jag kan inte skylla på slumpen

2 juni 2017 05:00

Kanske berodde det på slumpen att det blev så just den dagen, föreslog en elev när jag besökte Nyköpings högstadium för att prata om andelen kvinnor och män i SN. Årskurs 8-eleverna hade som en del av matteundervisningen undersökt frågan och presenterat sina resultat i cirkeldiagram. Jag var där för att kommentera utfallet, och jag önskar förstås att jag kunde utropa: "Precis, det var slumpen som gjorde att det var fler män än kvinnor på bilderna i just den tidning som du undersökte!"

Men när det visade sig att i stort sett alla grupper hade kommit fram till samma sak blev det svårare att skylla ifrån sig. Ni vet, sannolikhetslära och sånt, det var ju trots allt en mattelektion...

Så vad beror det på, att fler män än kvinnor syns på bild och att fler män än kvinnor kommer till tals i SN (och de flesta andra tidningar)? Ja, orsakerna är förstås flera. Ofta är det lättare att få killar att vara med på bild, berättar en erfaren fotograf. Kvinnliga idrottare hänvisar oftare än sina manliga kollegor vidare till tränaren (som ofta är man), vittnar sportjournalisterna. Och ofta är vd:n/chefen/styrelseordföranden som vi behöver få en kommentar av i någon aktuell fråga en man.

Men en del av ansvaret är förstås vårt och bara vårt. Det är vi som kan tänka en gång till innan vi tar upp telefonen och rutinmässigt ringer den manliga experten. Det är vi som kan se till att lyfta fram även de idrotter som lockar en stor andel tjejer. Det är vi som kan göra åtminstone ett extra försök att få tjejen som ställer sig lite i skymundan att svara på våra frågor.

Vi ska inte välja bort någon för att han är man, men vi ska sträva efter att spegla verkligheten som den är. Med hälften kvinnor och hälften män.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa