Anställer 15 fasta barnskötare på en gång

Den fortsatta bristen på förskollärare i kommunen skapar en instabil personalsituation. Nu vill kommunen lösa problemet – genom att överanställa barnskötare.

11 januari 2018 10:00

Nyköpings kommun har utlyst 15 nya barnskötartjänster. Förhoppningen är att skapa en tryggare närvaro för både barn och personal på förskolorna.

Egentligen är bristen på förskollärare mycket större, men en överanställning av barnskötare kan vara en tillfällig lösning. Det finns alldeles för få förskollärare i förhållande till det behov som finns. Problemet måste lösas på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns, menar Linda Uller, utbildningschef för den kommunala förskolan.

– För att kunna få en mer stabil personalsituation där vi kan skapa långsiktiga relationer med barnen, har vi valt att överanställa barnskötare som en anpassningsåtgärd, tills utbudet på förskollärare har kommit ikapp behovet, säger hon.

Nyköpings kommun är inte ensam om att ha brist på personal med rätt kompetens. Bristen på lärare och förskollärare är ett rådande problem i hela landet. Men i förhållande till befolkningsmängden är problemet störst i Sörmland, där det saknas drygt 5700 heltidstjänster.

Linda Uller hoppas att massanställningen av barnskötare kommer att leda till högre kompetens hos personalen på förskolorna.

– Vi har av erfarenhet sett att vi får sökanden till barnskötartjänsterna som har en mer pedagogisk bakgrund än om man kanske söker vikariat. Det är värdefullt för oss och ett sätt att kompetenssäkra, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!