Bostäderna vid Västra hamnsidan försenas – och blir färre än tänkt

De planerade 500 bostäderna på Västra hamnsidan i Nyköping kommer att bli färre. Bygget har dessutom försenats rejält och en uppdaterad plan för granskning kommer troligen först till hösten.

2 februari 2019 18:36

Byggplanerna över Västra hamnsidan med både radhus och höghus i tre kvarter var tänkt att visas för allmänheten för granskning redan för ett år sedan. Men arbetet med den justerade planen pågår fortfarande. Fördröjningarna har flera olika orsaker och de planer som har presenterats måste ändras på flera olika sätt. Redan nu står det klart att det inte kommer bli lika många bostäder som det var tänkt från början. Hur många huskroppar som ska byggas är däremot oklart fortfarande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa