De ska bli miljöhjältar – kick off för Minimeringsmästarna

Olyckskorparna kraxar om att jorden är på väg att förstöras. Men projektet Minimeringsmästarna ska skapa förståelse för miljöfrågor – och deltagarna ska minska sitt avfall med hälften.

4 september 2017 18:00

– På apoteket lämnar man exempelvis in kanyler, de ska inte bara slängas, säger Malin Berglund, miljöingenjör på Nyköpings kommun och får ytterligare en fråga om tejp ska omhändertas.

Under söndagen drog Minimeringsmästarna Sörmland i gång på Nynäs slott. I projektet deltar ett 20 tal familjer/hushåll från Nyköpings kommun och Trosa kommun. Huvudmålet är att skapa medvetenhet kring avfall och miljö och tanken är att de deltagande hushållen under ett års tid ska försöka minska sina avfallsmängder med 50 procent. Hushållen kommer även ställas inför utmaningar, bland annat baka bröd på matrester, städa utan kemikalier och skapa längre livslängd på sina kläder.

– Vi från Nyköpings hem är med i detta projekt för att vi vill kunna bidra till en bättre värld. Kan vi minimera våra sophämtningskostnader kommer det ju våra hyresgäster till godo också. Hela kommunen vinner på mindre sopmängder, säger Margit Larsson Nordén, hållbarhets- och miljöansvarig på Nyköpingshem.

Camilla Hjalmarsson är miljöingenjör på Nyköpings kommun samt medlem i projektgruppen:

– Sopmängderna ökar årligen för varje person och det gäller att få ut information kring hur man ska sopsorterar. Även om vi återvinner så ökar ju volymerna.

Tema textil är Minimeringsmästarnas första utmaning. Här ingår att deltagarna ska anordna en klädbytardag, fotografera sitt äldsta plagg och designa/sy om ett plagg eller en annan textil. Resultaten ska deltagarna under projektets gång sprida på sociala medier och bloggar.

– När temat blir matsvinn ska deltagarna bjuda in familjer eller vänner och laga middag på sådant man har över i kylen och som man annars skulle kasta. Restmiddag helt enkelt, säger Camilla Hjalmarsson.

I perioder kommer projektdeltagarna väga sitt avfall för att se om och hur mycket det har minskat. Deltagarna och projektledningen ska träffas på sex tematräffar under året. Där ska inspiration kunna inhämtas, samtidigt som erfarenheter och tips kan utbytas.

Jönåkerparet Richard Fredriksson och Marina Hansen deltar tillsammans med barnen Melvin och Mimmi. Familjen anser sig vara miljömedvetna, bland annat tillverkar man sin egen tvål och använder tvättbara tygblöjor.

– Vi har ju minskat vårt avfall med hälften flera gånger om. Men det finns fortfarande mycket vi kan förbättra så nu gäller det att haka på det här, säger paret.

Richard:

– Men jag är dålig på att sy, det blir en riktig utmaning!

Minimera mera

Minimeringsmästarna har tidigare genomförts i Västra Götaland, med mycket gott resultat. Enligt branschorganisationen Avfall Sverige producerar varje svensk 478 kg avfall/person och år (2015). En fördubbling sedan 1980. I takt med ökad konsumtion ökar även avfallsmängderna. Mängderna kommer att öka dramatiskt om ingenting görs.

Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre påfrestningar på jordens resurser samt mindre utsläpp av växthusgaser. Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton koldioxidekvivalenter om mängden hushållsavfall i Sverige minskar med fem procent.

Källa:minimeringsmastarna.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa