En samtalsfestival mitt i Nyköping

Se bilderna från Forum Nyköping som avslutades på Stora Torget under lördagen. Samtalsfestivalen lockade fler besökare än i fjol, tack vare vädrets makter. Dessutom har tusentals människor följt seminarierna via tv-sändningar på Facebook och Svt Forum.

4 september 2017 18:00

Fokus under lördagen låg på våra bostadsområden och hur närhet ( till service, arbetsplatser, skolor etc) är en förutsättning för att få till bättre boendemiljö.

– Ensidiga bostadstyper skapar ekonomisk segregation, sa stadsplaneraren Alexander Ståhle.

Nationalekonom Lina Bjerke, Handelshögskolan Jönköping, som forskar i regional utveckling nämnde "urban norm" som orsak till en klyfta, den mellan stad och land.

– Jag är trött på att höra att hela Sverige ska leva samtidigt som pengarna går till städerna. Siffror visar att landsbygden överproducerar i förhållande till vad de får ut i lönesumma. Vi måste bättre förhålla oss till situationen och förstå dynamiken mellan stad och olika landsbygder.

Socialantropologen Viktoria Walldin, är anställd hos White Arkitekter, efterlyste förbättrade samrådsmöten på marknivå vid stadsplanering.

– Locka tjejerna och barnen till dessa möten - inte bara äldre män! sa Wallin som även ansåg att byggherrarna måste ta större ansvar för sina områden innan de säljer av.

– 10-15 år vore rimligt. Då skulle det se annorlunda ut.

Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren menade att segregation handlar om att bara några få får göra sina val och att politiken måste lösa problemet.

– Inkomstskillnaderna har ökat samtidigt som uppemot 700 000 bostäder fattas. Bostadsbristen är tyvärr lönsam för en del. Därför måste skattesystemet regleras så att den ena parten inte ska gynnas genom att kunna göra avdrag på sitt boende.

Samtalet visade att stadsplanering är ett komplext ämne med olika perspektiv.

– Det känns hoppfullt att Nyköping vågar satsa på något så subtilt som samtal. Hoppas bara att de tomtebloss som tänts får fortsätta lysa, sa moderator Navid Modari i samband med att festivalen avslutades.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis