Förskolan bantas ner i Tystberga – föräldrar oroliga

En omorganisation av förskolan väntar i Tystberga. Det meddelar Nyköpings kommun, som bommar igen förskolan Lilla gärdets lokaler. Istället ska verksamheten ansluta till lokalerna vid Tystberga skola – ett projekt med flera fallgropar, menar föräldrarådet.

18 april 2018 19:15

I slutet av februari kunde man i SN läsa om den ansträngda situation som präglar förskolan i Tystberga. Föräldrarådet på Lilla gärdets förskola berättade i en skrivelse, riktad till kommunledningen, om bemanningsproblem och om en personalstyrka som kämpade för att få dagarna att gå ihop.

I förra veckan hölls ett möte i Tystberga, där delar av kommunledningen informerade föräldrar om organisationsförändringar som nu väntar. Kent Pettersson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Linda Uller, utbildningschef för den kommunala förskolan i Nyköping, fanns på plats vid tillfället.

Förändringarna består i att förskolan Lilla gärdet flyttar sin verksamhet till lokalerna som ligger i anslutning till Tystberga skola – Pilgården och Mellangården. Utöver det ska antalet barnplatser på orten bantas ner från 70 till 62.

Therése Lemón, som sitter med i föräldrarådet på Lilla gärdet, är positiv till att man samlar förskoleverksamheten till samma område, men vittnar också om en oro bland föräldrarna om hur kommunen ämnar använda delar av lokalerna.

– Kommunen tänker att det får plats ett antal barn i ett uterum, och även i en ateljé uppe på skolan, och så får barnen rotera. Det finns föräldrar här som själva jobbar som förskollärare på andra ställen, och som ställt frågan hur man då gör vid personalbortfall. För att det här över huvud taget ska funka så måste de vara utspridda på olika delar av förskolan. Det känns lite som en akutlösning som riskerar att bli ganska kaosartad, säger hon.

Linda Uller tror från sitt håll på lösningen.

– Jag förstår att det kan vara svårt för vårdnadshavarna att i det här läget sätta sig in i hur det kommer att se ut, men det sker en planering av verksamheten nu för att kunna anpassa arbetssättet utifrån de lokaler som finns. Vi skulle inte genomföra det om vi inte trodde att det skulle fungera, säger hon.

Kommunen har även beslutat att stänga kön till platser inför hösten, något som föräldrarådet också ställer sig kritiska till.

– Det gör att det finns massa familjer här nu som oroar sig för att det inte ska finnas någon förskoleplats till hösten. Många familjer har börjat söka sig bort härifrån, och det är ju jättetråkigt, säger Therése Lemón.

Här ställer Linda Uller sitt hopp till en samarbetslösning, och räcker ut en hand till fristående alternativ i närområdet.

– Jag vet ju att det finns en fristående förskola en bit ifrån Tystberga, och kan vi tillsammans hjälpas åt för att hantera den kö som finns så tycker jag egentligen bara att det är bra. Jag ser oss inte som konkurrenter.

Förskolan som Uller syftar på är Kojan, som ligger i Lästringe.

Kommunen har lagt fram som förslag att Lilla gärdets flytt ska vara klar till den 1 augusti. Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan nästkommande vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Johansson