Ingen dispens för extra mat till korna

Torkan i Sörmland är så allvarlig att länsstyrelsen tycker att lantbrukare borde kunna få allmän dispens att ge extra foder till kor som betar på naturbetesmark. Men Jordbruksverket säger nej.

4 augusti 2017 09:15

Bristen på regn har gjort att betet i de sörmländska hagarna håller på att ta slut för djuren. Men lantbrukare får inte ge extra mat till kor som går på naturbetesmark med särskilda värden. Lantbrukarna får bidrag för att bevara de betesmarkerna där ovanliga blommor och örter växer. Om korna skulle få extra foder innebär det att marken gödslas och de utrotningshotade växterna riskerar att dö.

Men eftersom det har regnat så lite på många håll i länet finns knappt något bete kvar på marken och många lantbrukare sitter i en rävsax mellan olika regler. Å ena sidan vill de ta väl hand om djuren, å andra sidan har de inte tillstånd att ge dem extra mat om de betar på de värdefulla naturbetesmarkerna.

Länsstyrelsen i Sörmland har föreslagit att Jordbruksverket utfärdar en allmän dispens för dessa lantbrukare på grund av torkan i länet.

– Läget är bekymmersamt, vi förstår det säger, Petter Steen, tillförordnad chef för länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Men det blir ingen allmän dispens, i stället måste varje lantbrukare skicka en särskild skrivelse till länsstyrelsen för att få tillåtelse att mata djuren. Men innan dess tipsar länsstyrelsen om andra åtgärder som kan hjälpa djuren.

Dels bör lantbrukarna se över sina marker och fundera över om djuren i stället kan beta där det växer vall eller på mark som ligger i träda. Och dels kan den som har naturbetesmark med allmänna värden flytta djuren dit. Där är det (till skillnad från mark med särskilda värden) tillåtet att tillskottsutfodra djuren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa