Kroniskt cancersjuk mår bättre av sjukgymnastik

Åsa Hellström, 48, kämpar med några viktmanschetter kring högervristen. Hon utför som sparkrörelse. – Sju, åtta, räknar sjukgymnasten Julia Johansson repetitionerna högt. Åsa Hellström har kronisk cancer och sjukgymnastiken på Nyköpings lasarett får henne att bättre klara cancerbehandlingarna.

20 december 2018 11:17

– Det finns evidens (beprövad erfarenhet) på att träning för cancerpatienter gör att man svarar bättre på behandlingar. Dessutom mår jag bättre, jag kan känna mig trött innan ett pass, men efteråt känner jag mig piggare, starkare, och så har jag något att gå till, något att se fram emot, säger Åsa Hellström.

Sjukgymnastiken är inte enkom en behandling för hennes sjukdom, men allt hänger samman. Cancersjukdomen och dess behandlingar, cellgifter, har gjort att hon belastat kroppen fel, som resulterat i en stressfraktur i vänsterfoten. Fotfrakturen ville helt enkelt inte läka. Det var så hon började med sjukgymnastiken på sjukhuset.

– Biverkningar av cellgifterna har gjort fotfrakturen svårläkt, säger hon.

Nu tvingas hon gå med kryckor, men kan utföra en del övningar med viktmanschetter eller förstärkta gummiband.

Sjukgymnastiken ingår i kliniken för paramedicin, det vill säga icke rent medicinska behandlingar. Inom paramedicinen finns bland annat dietister, kuratorer, medicinska sekreterare, trädgårdsterapi, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sjukgymnastiken huserar i entréplanen vid Nyköpings lasarett. Här finns tillgång till en gymnastiksal, varmvattenbassäng och flera behandlingsrum. Sjukgymnastiken är öppen dagtid, men sjukgymnasterna är utspridda över hela lasarettet (till exempel: strokeenheten, medicin, ortopeden).

Sjukgymnastiken förfogar över 30 sjukgymnaster och fyra undersköterskor och kommer för i år att ha tagit emot 6500 besökare.

När vissa operationer utförts kopplas sjukgymnasten in snarast och planerar ett träningsprogram.

– Vi prioriterar att vara inkopplade inom tjugofyra timmar, säger Josefine Boberg, enhetschef för sjukgymnastiken.

Hon är tämligen ny på posten och ser att det finns "förbättringspotential" inom verksamheten, bland annat mer behovsstyrd rehabilitering och ej klinikstyrd. Bästa med jobbet är att enheten kan vara med i hela flödesschemat, från operation till eftervård.

Sjukgymnasten Julia Johansson säger att har en positiv inställning till sjukgymnastik, men att det gäller att möta patienten på dennes villkor.

– De som kommer fullföljer oftast rehabiliteringen säger Julia Johansson.

Hon tycker om jobbet, men anser att gruppen sjukgymnaster lönemässigt halkat efter, bland annat på grund av strukturella löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Fler kollegor har också slutat efter att ha blivit erbjudna bättre lön på annat håll.

Så vad önskar du dig av jultomten?

– Högre löner så vi får fler kollegor och kan hjälpa fler, svarar Julia Johansson.

Åsa Hellström spänner ett gummiband runt fotsulan på vänsterfoten och börjar vicka på foten, fram och tillbaka. Hon fick diagnosen bröstcancer för tio år sedan när hon var 38 år. Hon upptäckte en knöl i vänster bröst, hade inte märkt av några andra symptom, ingen trötthet, ingen värk. Bröstet opererades bort.

– Jag hade inte ens börjat gå på mammografi (bröstundersökning som påbörjas vid 40 års ålder), säger Åsa Hellström.

Hon friskförklarades, men cancern kom tillbaka 2016. Och nu var cancern spridd till skelettet.

– Det kom verkligen som en chock, säger Åsa Hellström.

Nu är hennes liv inrutat i intervaller. Var tredje månad går hon på undersökningar för att se om cancern spridit sig ytterligare. Hittills hålls metastaserna i styr, men samtidigt lever hon ständigt med ovissheten om att cancern kan ha spridit sig.

– Jag har levt med kronisk cancer i snart tre år, jag är lugn så länge cancern hålls i schack.

Hon sparkar ut med ena benet som på vristen bär en med kardborreband viktmanschett på något kilos tyngd. Sjukgymnastik och träning för cancerpatienter är något som borde ses över, tycker hon.

Åsa Hellström tar sats med foten igen och möts av beröm från Julia Johansson.

► Här hittar ni alla tidigare delar i Tommy Kägos sjukhuskalender.

Förebygger och behandlar

Sjukgymnaster arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga. Orsaken till begränsad rörelseförmåga kan vara medfödd, komma efter operation eller skada eller på grund av ålder, sjukdom och smärta.

Genom träning, behandling och andra insatser ökar möjligheten att klara det dagliga livets krav på rörelser.

Sjukgymnast finns på vårdavdelningarna under vardagar och i vissa fall under långhelger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo