Marken vid ny storförskola ska saneras

Marken där nya förskolan vid Träffen i Nyköping ska byggas är så förorenad att stora delar måste grävas bort. På vissa platser finns för höga halter av bland annat kvicksilver och bly.

29 januari 2019 09:00

Ett område av den planerade förskoletomten precis norr om Träffen är så förorenad att jordmassor ner till en meters djup behöver grävas upp och transporteras bort. Den nya förskolan som ska rymma cirka 150 barn är tänkt att ligga till hälften på det mest förorenade området. Saneringsarbetet börjar i februari eller mars.

Undersökningar av marken har visat att det finns för höga halter av cancerogena tjärämnen, kvicksilver, bly och kadmium i marken. Riskerna med ämnena i marken bedöms som oacceptabla. Men det är oklart varifrån gifterna kommer. Marken som ligger mellan Träffen-området och Hjortensbergsbadet har tidigare använts för husvagns- och tältcamping. Den har också fungerat som cirkusplats.

Kraven på sanering är inte lika höga för mark där en förskola ska byggas som där bostäder ska byggas. Kraven är högst i bostadsområden där människor vistas alla dagar om året. Men Nyköpings kommun har beslutat att ta till extra försiktighetsmått och ställer lika höga krav på marken som om bostäder skulle byggas.

Saneringen beräknas ta cirka två månader att genomföra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa