Nordvall vann i domstol – nu överklagar Nyköpings kommun

Tvisten mellan Nyköpings kommun och Nordvall bleck och plåt fortsätter. Kommunen överklagar domen som slog fast att det var fel att diskvalificera takfirman i senaste upphandlingen. Kommunen hävdar att Nordvall har försökt ta för mycket betalt för tidigare uppdrag.

11 januari 2019 10:13

Den aktuella tvisten började när Nyköpings kommun diskvalificerade Nordvall bleck och plåt samt en annan entreprenör i höstas med hänvisning till att deras anbud var orimligt låga. Nordvall överklagade beslutet och hävdade att bolagets låga anbud var rimligt och kommunen borde ha valt dem som entreprenör för takarbeten.

Förvaltningsrätten gick på Nordvalls linje och slog fast att kommunen bör göra om utvärderingen. Något som skulle innebära att ramavtalet, värt cirka två till tre miljoner per år, skulle gå till Nordvall som hade lämnat det lägsta budet.

Men kommunen valde också att överklaga och begär nu prövningstillstånd hos kammarrätten. Medan priserna i Nordvalls anbud är lägre än marknadsmässiga priser så har samma bolag i tidigare uppdrag debiterat priser som ligger över marknadsnivå, skriver kommunen. I sin överklagan hänvisar Nyköpings kommun till en tidigare tvist om just prissättning som slutade i en Hemliga dokument visar hur fakturor till kommunen har skrivits upp

I överklagandet konstaterar Nyköpings kommun att det finns en avsevärd risk att Nordvall bleck och plåt, om de skulle vinna upphandlingen, inte kommer att utföra arbetet i enlighet med ramavtalet.

SN har sökt Nordvall bleck och plåt för en kommentar men inte lyckats få kontakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!