Ny placering av Skavstastation upprör även alliansen

Kommunen hotar med att bryta det muntliga löftet om 84 miljoner till Ostlänken om inte Skavstastationen placeras på huvudbanan, som tidigare planerats. – Det är ett kortsiktigt och feltänkt förslag, säger oppositionsrådet Anna af Sillén, som delar majoritetens kritik.

21 juni 2017 19:00

Trafikverket tycker att tågstationen vid Skavsta ska läggas på bibanan förbi Nyköping i stället för som tidigare sagts ligga på Ostlänkens huvudbana (se artikel i gårdagens SN).

De vill utreda saken, men kommunen protesterar kraftigt mot denna förändring, som de anser rejält försämrar kommunens – och Stockholmsregionens – intressen.

Enligt oppositionsrådet Anna af Sillén (M), som också är upprörd över de nya buden, är det uteslutet att skriva på något som man inte har all information kring.

– Det är verkligen bekymmersamt att Trafikverket så sent kommer med detta. Vi har hamnat i ett läge som kräver politisk kraftsamling. Vi skickar en bred och kraftfull signal om att det här köper vi inte.

Hon påpekar att Skavsta har en given roll att avlasta Arlanda och är en flygplats i Sverige med mycket goda framtidsutsikter. Det nya förslaget skär av ett stort område där företag skulle kunna etablera sig och växa.

Förra året lovade kommunen att pytsa in 84 miljoner i Ostlänkenprojektet och bygga 7 400 lägenheter.

Men kommunalrådet Urban Granström (S) poängterar att inget är påskrivet än, de har bara tagit i hand.

– I sak har de rätt i att det hittills bara är en överenskommelse på politisk nivå, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen.

– Trafikverkets nya förslag är ett faktum vi måste förhålla oss till, jag vill inte spekulera i hur det kan påverka avtalet, säger Niklas Lundin.

Det är oklart hur lång tid en utredning kommer att ta, och om avtalet hinner förhandlas klart före årsskiftet.

– Avtalen bygger ju på att parterna ska vara beredda på att skriva under, säger Niklas Lundin.

Ostlänken

Ostlänken är den nya järnväg som ska trafikeras av bland annat höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö.

Enligt tidigare förslag ska Ostlänkens huvudbana ha ett stopp på Skavsta flygplats.

Trafikverket vill nu gå vidare med förslaget att i stället lägga Skavstastationen längs bibanan.

Detta skulle förlänga restiderna för regionaltågen söderut. Dessutom krymper utrymmet att exploatera kring flygplatsen.

Stationen föreslås ligga cirka 300 meter söder om flygplatsen, inte på långtidsparkeringen, enligt tidigare förslag.

Nyköpings kommun säger bestämt nej till planerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Hedberg