Carlgren får 20 månadslöner när han går

Kommundirektör Erik Carlgren, 64, slutar. Ett nytt ledarskap behövs, förklarar kommunalrådet Urban Granström (S). En överenskommelse har slutits mellan parterna, som ger Carlgren närmare två miljoner kronor i avgångsvederlag.

18 januari 2019 14:50

Erik Carlgren har innehaft posten i snart 15 år – och är med det en av dem som suttit längst som kommundirektör i hela landet. Han tillträdde posten efter att i flera år varit skolchef i Nyköpings kommun.

Det har blåst rejält kring honom under åren som kommundirektör.

Men det är inte det som ligger bakom att han lämnar uppdraget, enligt Urban Granström.

– Nej, vi har dragit i gång ett nytt arbete med bland annat en ny styrmodell. Vi är överens om att gå vidare med ett nytt ledarskap, säger Urban Granström.

Han framhåller att Erik Carlgren gjort ett förtjänstfullt arbete.

Diskussioner om ett avslut har pågått under en tid.

Erik Carlgren och Urban Granström nådde slutligen en överenskommelse om ett avgångsvederlag på 20 månader, uppger Granström. Erik Carlgren har en månadslön på närmare 100 000 kronor. Överenskommelsen innebär att han får cirka två miljoner kronor. Inklusive arbetsgivareavgifter och övriga kostnader betyder det en utgift på över 2,5 miljoner kronor för Nyköpings kommun.

Erik Carlgren har haft ett vanligt anställningsavtal, vilket innebär att han i september i år uppnår "pensionsålder". Men det var aldrig aktuellt att vänta ut att Carlgren, enligt Urban Granström.

– Vi valde att göra den här lösningen, säger Urban Granström.

Han säger att oppositionspartierna har informerats om förändringen.

Arbetet med att hitta en ny kommundirektör har inletts. En kravprofil ska tas fram.

Fram till en ny kommundirektör utsetts tar Anna-Karin Lindblad över som tillförordnad kommundirektör tillsammans med Peter Knutsson, som får titeln tf biträdande kommundirektör. Lindblad är i dag chef för kommunledningskansliet, Knutsson är chef för beställarkontoret.

Erik Carlgren slutar den 31 januari.

Vi har sökt Erik Carlgren utan resultat.

Jobbat i 38 år i Nyköping

Kommundirektören är högsta ansvarige tjänsteman i en kommun. I Nyköpings kommun arbetar drygt 4 200 personer.

Kommundirektören tillsätts av kommunens politiker.

Erik Carlgren började arbeta 1981 som lärare i Nyköpings kommun, rekryterades därefter som skolchef och därefter som kommundirektör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa