Nyköpingspolisen Niklas Ringgren: "Langarna försvinner innan vi hinner göra något"

Drogmarknaden är öppen dygnet runt i Brandkärr. – På sommaren är nyrekryteringen som störst, säger Niklas Ringgren, polis i den starkt decimerade gatulangningsgruppen i Nyköping.

1 augusti 2018 10:00

Kommunens lägesbeskrivning av Brandkärr har rört upp åsikter och tankar. I en serie på fyra delar lyfter SN nu den öppna droghandeln, språket hos barn, "samhället i samhället" och trångboddheten. I den här, andra delen, berättar polisen Niklas Ringgren, om droghandeln i området.

Under hösten 2017 har Nyköpings kommun definierat specifika problem i Brandkärr. Under punkten Droger – Kriminalitet listas bland annat följande påståenden om läget i Nyköpings största bostadsområde:

- Alla sorters droger förekommer.

- Öppen försäljning av narkotika.

- Påverkade unga vuxna och tunga drogmissbrukare.

Narkotikapolisen Niklas Ringgren har själv inte varit med i arbetet med kartläggningen men bekräftar stora delar av beskrivningen.

– Man åker till Brandkärr för att handla droger. Folk kan stå utanför en port och sälja till dem som vet vem de ska prata med. När polisen kommer i närheten är de inte där. De försvinner innan vi hinner göra något.

Det har skett en viss ökning av missbruket. Ungdomar har en annan syn på droger, speciellt Legaliseringslobbyn är aktiv, man tycker att det inte är farligt med cannabis.

Polisen vet ungefär vilka personer som säljer narkotika. Det handlar om 10-20 personer, de flesta bor eller han anknytning till Brandkärr på ett eller annat sätt, säger Niklas Ringgren.

Hur kan det fortsätta?

– Det finns ju inte direkt några poliser som jobbar specifikt mot narkotika. Vi hade en gatulangningsgrupp men vi är bara två kvar i den. Det är poliskris i Sverige. Från vår horisont är vi alldeles för få.

Under sommaren är det dessutom färre poliser i tjänst. Alla ska ha semester och då blir eventuella hål i grundbemanningen extra tydliga.

– Samtidigt är det nu vi har en öppen drogmarknad i Nyköping. Det är nu folk flyttar ut och finns i parkerna. Nyrekryteringen till missbruk är som allra störst på våren och sommaren. På vinterhalvåret är de inne i lägenheterna och syns inte.

Niklas Ringgren har varit polis i femton år och har de senaste tio åren haft sin spetskompetens inom narkotikabekämpning.

– Det har skett en viss ökning av missbruket. Ungdomar har en annan syn på droger, speciellt Legaliseringslobbyn är aktiv, man tycker att det inte är farligt med cannabis.

Vi får mycket tips. En del pratar i egen sak för att de vill ha bort en konkurrent. Men det finns också en del som berättar för att de tröttnat på det här livet.

Drogen Kat definieras som ett av problemen i Brandkärr. Kat är en växt som odlas på Afrikas Horn och den Arabiska halvön. Den tuggas eller dricks som te. Drogen innehåller centralstimulerande substanser som har likheter med amfetamin.

– Det är ett slutet problem i den somaliska delen av befolkningen. Vi ser det inte ute men det är ett stort problem där.

Enligt Niklas Ringgren har kokainmissbruket ökat de senaste åren. Drogen har blivit billigare och missbrukas i alla samhällsklasser. Det är många som säljer och tillgången är "god". Polisen har också sett en stor ökning av missbruk av det narkotikaklassade morfinliknande läkemedlet tramadol.

– Vi får mycket tips. En del pratar i egen sak för att de vill ha bort en konkurrent. Men det finns också en del som berättar för att de tröttnat på det här livet.

Niklas Ringgren understryker att det finns många bra krafter i Brandkärr.

– De ska inte ha förebilder som lever på kriminalitet. De behöver se att det blir konsekvenser för dem som är kriminella. Men ett av problemen nu är att det inte händer så mycket för den som begår brott. Det beror på resursbristen.

Lägesbeskrivning Brandkärr 2017

I höstas arbetade Nyköpings kommun för att ta fram en lägesbeskrivning av Brandkärr. Syftet var att identifiera vilka utmaningar som finns i området i nuläget, för att kunna göra Brandkärr tryggare i framtiden. Beskrivningen fokuserar därför på det som är negativt, och ger ingen heltäckande bild av området. De problembilder som har identifierats är: otrygghet, trångboddhet, samhället i samhället, mottagande av nyanlända och brist på språkkunskaper. Resultatet redovisas i presentationen "Lägesbeskrivning Brandkärr 2017" och bygger på intervjuer med 26 personer på olika befattningar inom kommunen med insyn i området.

Källa: Nyköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann-Katrin Drevfjäll