Nytt möte om förskolan i Tystberga – arbetsgrupp sätts samman

Under onsdagen hölls återigen ett möte i Tystberga, där kommunala representanter och invånare diskuterade förskolesituationen på orten.

– På nått sätt känns det som att de har prioriterat om, säger Tystbergabon Therése Lemón, som var hoppfull efter mötet.

2 januari 2018 05:00

Det var Tystbergabygdens Nätverk som under onsdagskvällen kallade till mötet, där huvudfrågan handlade om förskolesituationen i Tystberga. Mötet har föregåtts av ett beslut som kommunen nyligen fattat, om att skjuta på flytten av verksamheten på Lilla gärdets förskola.

På plats under mötet fanns delar av kommunledningen, bland annat Kent Pettersson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, samt ett 30-tal Tystbergabor.

Stämningen på mötet var stundtals upprörd, där flera invånare krävde svar om hur kommunen tänker lösa de problem som invånarna länge pekat på – bristen på personal och undermåliga lokaler, för att nämna några.

En av invånarna på plats var Nils Ljunggren, som sitter med i föräldrarådet på Lilla gärdets förskola. Han lyfte fram personalfrågan som en viktig punkt, men pekade även på flera andra åtgärder.

– Vi är väldigt måna om att man i stället för det beslut som nu drogs tillbaka får till en bra tillfällig lösning inför sommaren och hösten.

Ett förslag som lytes fram var att bygga upp baracker, vilket invånarna ställer sig positiva till. Förslaget ska nu diskuteras i en arbetsgrupp, bestående av kommunala representanter, föräldrar och anställda på förskolan i Tystberga.

Känslan efter mötet beskrivs som positiv.

– Det som har låtit omöjligt tidigare, att det till exempel skulle ta flera år att få upp baracker, låter plötsligt inte alls så svårt längre. På nått sätt känns det som att de har prioriterat om, säger Therése Lemón, som också sitter med i föräldrarådet på Lilla gärdets förskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Johansson

Ämnen du kan följa