Projekt "målarmussla" kan få fint EU-pris

Naturvårdsprojektet "Målarmusslans återkomst" har valts ut som ett av EU:s bästa Life-projekt och kan få pris. Tre sörmländska åar är med i projektet.

7 mars 2018 18:00

SN har flera gånger skrivit om Sveriges mest hotade sötvattenmussla, som ställer mycket höga krav på sin vattenmiljö. Forskare har inom projektet för första gången någonsin odlat fram målarmusslan och återintroducerat den i svenska vattendrag.

– Det är jättekul att "målarmusslan" uppmärksammas på Europanivå. Vi är så stolta och glada över det här projektet. Vi har förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen totalt elva vattendrag, varav tre finns i Södermanland, berättar Helena Herngren.

Totalt har elva sydsvenska vattendrag om tillsammans 300 kilometer restaurerats med en budget på 50 miljoner kronor, varav hälften finansieras av EU.

Alla europeiska Life-projekt har utvärderats och "Målarmusslans återkomst" tillhör dem som valts ut som "Best projects". Bästa projekt får pris den 23 maj i Bryssel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Fredrixon