Psykisk ohälsa allt vanligare – landstinget anställer sex specialsjuksköterskor

Barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Nu ska det lösas med fler sjuksköterskor.

21 september 2017 06:00

Under 2017 har trycket på inkommande samtal till telefonrådgivningen ökat med cirka 60 procent jämfört med 2016. Antalet nybesök har under 2017 ökat med cirka 18 procent.

– Vi vill nu effektivisera vården inom BUP och öka tillgängligheten för att minska den psykiska ohälsan. Våra barn och ungdomar och deras anhöriga ska känna sig trygga redan vid första kontakten med BUP, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet, Fredrik Lundgren (L).

Satsar 4,5 miljoner

Landstinget Sörmland satsar 4,5 miljoner på "en väg in" för familjer som söker hjälp inom barn- och ungdomspsykiatriska vården. Bland annat genom att anställa sex specialistsjuksköterskor.

– De är specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, de som jobbar där nu är också det. Men med tanke på det ökade antalet och att vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland unga så behövs det fler. Det är ett brett problem som inte bara landstinget kan lösa, men vi vill bidra med det vi kan, säger Fredrik Lundgren.

Hur ska ni få tag på sex stycken specialistsjuksköterskor?

– Vi kommer annonsera ut tjänster precis som vanligt och vi kommer söka brett för att få tag på dem. Det avsätts rejält med medel till att få in sjuksköterskor och vi försöker vara en sådan attraktiv arbetsgivare som möjligt.

Fler sjuksköterskor ska göra det enklare att snabbt kunna identifiera barnets problem.

– Det viktiga är att vi ska vara lättillgängliga och att de som ringer in ska få ett professionellt mottagande vid första kontakten samt att barnet ska hamna på rätt vårdnivå. Om de ska komma till samtalsmottagningar eller BUP direkt.

Landstingets satsning

Sex specialistsjuksköterskor - 4,2 miljoner kronor

Licens för bedömningsstöd - 0,2 miljoner kronor

Övrigt IT-stöd - 0,1 miljoner kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Widén