Så mycket plus gick Nyköpings kommun

2016 var ett bra år för Nyköping. I alla fall om man ska utgå från kommunens bokslut. Överskottet på 37 miljoner kronor är 1 miljon bättre än budgeterat.

13 mars 2017 12:01

Jämfört med året innan var det ett ordentligt kliv framåt. Överskottet var 25 miljoner kronor bättre än 2015. Och då investerade ändå kommunen för 355 miljoner kronor i fjol, vilket är 41 miljoner mer än 2015.

De största satsningarna under 2016 var Nyköpings gymnasium, Hjortensbergsbadet, tekniska divisionens flytt till Arnö samt Brandholmens reningsverk. Det är dock en annan grej som ploppar upp först i kommunalrådet Urban Granströms (S) huvud när han tänker på året som gick.

– Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen som driver Ostlänken framåt var det viktigaste enskilda beslutet för Nyköpings framtid, säger Granström.

De andra två kommunalråden håller inte med. För Malin Hagerström (MP) var den nya klimat- och energistrategin viktigast. Nicklas Franzén (V) nämner i stället kommunens satsning där personer med försörjningsstöd erbjuds arbete och utbildning.

Skatteintäkterna ökade med 108 miljoner under 2016 och landade på totalt 2,4 miljarder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!