Skavstautredning granskar miljö och restider

Trafikverket låter experter utreda ny placering av Skavstastationen under sommaren, för att ha ett förslag att skicka på remiss i mitten av augusti.

2 maj 2017 06:00

Redan nu vill Trafikverket planera för en kraftigt utbyggd höghastighetstrafik mellan Sveriges storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö som skulle kunna vara verklighet om 40 år.

Alla tåg passerar sträckan Stockholm-Jönköping, där banan delar upp sig i en järnväg till Göteborg och en annan till Malmö.

– Regionaltågen som ska stanna på Skavsta måste bromsa in för den stationen och sedan accelerera upp igen. Det tar kapacitet från banan. Om de i stället går på bibanan via Nyköping hinner ett till två höghastighetståg köra förbi under den tiden, säger Johan Tjerneng, kommunikationsansvarig på Trafikverket för Ostlänken.

Nyköpings kommun har varit kritisk till alternativet att låta Skavstastationen ligga på bibanan och menar att det hämmar utvecklingen för hela regionen. Dessutom befarar de att placeringen av stationen kommer att hamna för långt ifrån själva flygplatsen.

Johan Tjerneng konstaterar att hela idén faller om stationen inte läggs nära.

– Vi kan ju inte lägga stationen mitt på en åker. Trafikverket har förståelse för kommunens farhågor och vi kommer inte att föreslå något som inte fungerar.

[fakta nr="1"]

Utredningen ska titta på om alternativet är värt att gå vidare med. För när den korridor är fastslagen, som Ostlänken ska ligga inom, kan det inte ändras.

– Vi vet ännu inte om det är en bra teknisk lösning, hur det påverkar restider och kostnader. Därför vill vi låta utreda möjligheten nu. Men det kan man väl tycka att förslaget om utredning borde ha kommit ännu tidigare, säger Johan Tjerneng.

I mitten av augusti ska utredningen vara klar. Kommunen, allmänhet och andra kan lämna synpunkter under tre veckor, sedan går ett eventullt förslag vidare.

Argument för/emot ny placering

Tidigare har Ostlänkens Skavstastation placerats på huvudspåret. Tanken har aldrig varit att höghastighetstågen ska stanna där. Däremot vissa av de snabba storregionaltågen.

Nu vill Trafikverket utreda möjligheterna att placera stationen på bibanan som går förbi Nyköping i stället. Med detta finns både förmodade fördelar och nackdelar.

+

Fler regionaltåg kommer att stanna i Nyköping. För pendlare ökar antalet avgångar till/från Nyköpings C från två till tre i timmar jämfört med om regionaltåg skulle ha gått på huvudbanan och stannat på Skavsta.

Antalet avgångar med höghastighetståget kan öka från 5 till 8 per timme.

Det blir möjligt för Nyköpingsbor att ta tåget till Skavsta.

Redan nu bygger man för en kraftigt utökad höghastighetstrafik. Om man måste bygga om för detta om 30–40 år i stället skulle kostnaderna bli betydligt högre.

Skavstastationen hamnar längre bort från flygplatsen, hur mycket är oklart.

Restiden Stockholm–Skavsta förlängs, hur mycket är oklart.

Pendlingen Nyköping–Norrköping/Linköping kommer att ta något längre tid, troligtvis enstaka minuter.

Området som kommunen kan exploatera runt flygplatsen, i form av företag, hotell med mera, krymper.

Sämre förutsättningar för Skavsta flygplats att bli ett storstadsnära komplement till Arlanda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Hedberg

Ämnen du kan följa