Föräldrar till skolelev stämde Oxelösund för diskriminering

Kalle fick ingen skolundervisning i två år i Oxelösund. Föräldrarna drev ärendet till rätten. Nu tvingas Oxelösunds kommun betala Kalle 50 000 kronor. Men Oxelösunds kommun anser fortfarande att inget fel begåtts.

15 mars 2017 06:00

Det är en omfattande historia mellan en familj med sonen Kalle, med diagnosen autism, och en myndighet. En historia om ett barns speciella behov och föräldrars tröstlösa kamp för sin sons skolgång.

– Det är ett barn som fått betala priset för vuxnas käbbel, säger Kalles mamma.

Hon tittar ut över Östersjöns för dagen lugna vatten. Hon har drivit rätten till Kalles skolgång i över två år och vill med sin berättelse ingjuta mod till andra föräldrar att ta kampen mot en myndighet, som en kommun, och att detta kommer till offentligheten med en förhoppning om att det inte upprepas i framtiden.

– Det får inte tystas ned och glömmas bort, säger hon.

Den då tioårige Kalle fick ingen hjälp med sin skolgång och vägrade till slut att gå till skolan. Han mådde fysiskt och psykiskt illa. Han skrek och grät. Oxelösunds kommuns representanter sa att en lösning var på gång, men inget hände.

Kalles mamma tog kontakt med Skolinspektionen, som riktade skarp kritik mot Oxelösunds kommun. Varför går inte Kalle i skolan? Kalles rätt till utbildning och särskilt stöd har inte tillgodosetts, uppgav Skolinspektionen.

I 95 veckor var inte Kalle i skolan med undantag för några dagar här och där.

Först när Kalle kom till Breviksskolan tog skolans rektor tag i saken. En utredning värd namnet gjordes och beslut togs om hemundervisning.

I två år har Kalles föräldrar stångats mot kommunen och samtidigt har Kalle gått miste om två års undervisning.

– Jobbigast var beskedet att vi skulle få hjälp, men inte fick det, säger Kalles mamma.

Kalles föräldrar valde att driva ärendet vidare och stämde vid Nyköpings tingsrätt Oxelösunds kommun för diskriminering gällande funktionshinder. Diskrimineringslagen har nyligen stärkts för personer med funktionshinder.

Kalle krävde 100 000 kronor i ersättning, och båda parter kallade in advokater. Det slutade med förlikning där Oxelösunds kommun förband sig att betala 50 000.

Oxelösunds utbildningschef Peter Rasmussen säger att åtgärder sattes in för Kalle. Och båda Rasmussen och utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) säger att kommunen inte gjort något fel.

– Men hur ska man då tolka utslaget när Oxelösunds kommun tvingas betala pengar? undrar advokat Jörgen Frisk, Kalles ombud.

Jörgen Frisk säger att landets skolor har ett stort ansvar och mycket att ta itu med när det gäller diskriminering av olika slag.

Fotnot: Kalle heter egentligen något annat.

Diskrimineringslagen

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Med diskriminering menas bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning.

(Källa: Sveriges riksdag)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa