Stopp för att sprida askan på land – detta gäller i Sörmland

En grav att besöka eller havet som en minnesplats? Få personer väljer att sprida askan efter sina anhöriga.

2 november 2018 07:00

Länsstyrelsen Stockholm handlägger sedan 2012 ärenden som handlar om att strö ut aska efter en avliden person i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Gotlands län. Under de senaste åren har mellan 600 och 750 ansökningar om året kommit in för de fem länen.

– Det ska vara en nära anhörig, make/maka eller barn som ansöker, och ansökan kommer till den plats där man vill sprida askan, säger Sara Demir, handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm.

I Södermanlands län är det inte tillåtet att strö askan över land. Utströendet ska ske över öppet vatten, minst 1 000 meter från närmaste land. Men det finns ytterligare begränsningar.

– Vi tittar på hur landskapet ser ut och om det är lämpligt.

Askan ska enligt lagen strös ut, vilket betyder att sjösättningsurna som sänks ner och löses upp i vattnet inte är tillåten. Inte heller att dela upp askan på flera platser.

– Man får inte sänka ner askan, den ska strös ut över vattnet. Man kan ansöka om delning av aska, men det ska först och främst handla om att ena delen ska utomlands. Då krävs också väldigt starka, ofta religiösa skäl, säger Sara Demir.

Ibland får länsstyrelsen in speciella önskemål, som man inte kan tillgodose.

– Vi tog över handläggandet 2012. Vissa kan tidigare ha fått strö askan av en anhörig på en plats som numera inte är tillåten, och får nu inte strö ut askan efter en annan anhörig på samma plats. Vi anser inte att det är lämpligt att strö askan på land i de län vi handlägger, som är tätt bebyggda och bebodda, säger Sara Demir.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Ringberger