Stopp för populära badplatser längs Utflyktsvägen

Stora stenar gör det omöjligt för bilburna att stanna vid populära badställen längs Utflyktsvägen mellan Nyköping och Trosa. Conny Nordmark som brukar besöka platserna varje sommar tycker det är fel. – Det handlar om missunnsamhet mot dem som vill ta del av den vackra naturen, säger han.

12 juli 2017 07:01

I början av sommaren gjorde Conny Nordmark upptäckten på badplatserna vid Stäkstugan och Strömmingsvarpet som ligger i närheten av Helgö Kaffestuga. Han blev förbannad och ledsen.

– Jag har åkt hit sedan jag var liten och brukar ta med barnbarnen hit. Nu är det omöjligt eftersom jag inte vill låta dem gå eller cykla längs en väg där man får köra 80 kilometer i timmen. Stenarna gör att man inte kan parkera längre.

– Dessutom sitter det bommar överallt i skogarna häromkring som gör det svårt för folk att ta sig till fina sjöar och tjärnar som det finns massvis av.

Marken där badplatserna ligger är privat. Nyköpings kommun har länge hållt med utedass och sophantering.

Nu är det slut på det. Det vittnar en skylt, undertecknad kommunen, vid badstället vid Stäkstugan om. Enligt Albert Ellestad, landskapsingenjör på Nyköpings kommun, är det på den platsen en önskan från både deras och markägarens sida.

– Just där har det sedan lång tid tillbaka varit problem med att turister, immigranter och andra personer bryter mot allemansrätten genom att campa längre än tillåtet, elda på otillåtna platser och skräpa ner.

Stenarna har placerats vid badplatserna på markägarnas initiativ. Conny Nordmark tycker att de kringgår allemansrätten när de försvårar för människor att ta sig dit.

– Det sänder ut dåliga signaler och handlar om missunnsamhet mot dem som vill ta del av den vackra naturen och ta sig ett dopp i havet. Jag tänker på de äldre som har svårt att gå, eller personer med funktionsnedsättning. Vägen kallas Utflyktsvägen och då ska man kunna stanna till.

– Min uppfattning är också att folk brukar plocka upp efter sig häromkring.

Nils Mörner, som äger marken vid Stäkstugan, hävdar att det i grunden är kommunens initiativ att sätta stopp för badplatsen.

– I 20-30 år har vi accepterat att vem som helst besöker platsen. De som följer allemansrätten är välkomna, men i den ingår det inte att köra ut med husvagnar och bilar i terrängen och att skräpa ner. Det har varit ett återkommande problem. Vi har tålt intrånget länge och aldrig gjort en anmälan. När kommunen beslutade om att ta bort torrdass och sophantering sade vi inte emot.

– Vi har även diskuterat med kommunen om att vi ska få ersättning för intrånget vid badplatsen, men fått nej, säger han.

Att hitta en annan lösning på problemen med badplatserna än den aktuella är svårt, menar Albert Ellestad.

– Vid Stäkstugan är det komplicerat eftersom vi inte kommer överrens med markägaren och kommunen inte arrenderar marken. Gällande Strömmingsvarpet så hörde markägaren av sig till oss och frågade om hen var tvungen att upprätthålla en badplats på sin mark och vi kände att vi inte kan tvinga någon.

Även enligt Hans Sandberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Södermanland, har många besökare brutit mot allemansrätten vid Helgö.

– Enligt terrängkörningslagen får man under inga omständigheter köra ut i naturen med motorfordon. Av erfarenhet vet jag att det är många som inte har följt den regeln, framförallt vid Stäkstugan. Jag har förståelse för om markägaren har fått nog.

Han menar att problemen vid badplatserna skulle kunna gå att lösa utan att bryta mot allemansrätten.

– Badplatserna vid Stäkstugan och Strömmingsvarpet är jättefina, jag förstår att många vill åka dit. Eftersom marken är attraktiv för allmänheten skulle ett alternativ vara att markägaren får ersättning från kommunen som kan hjälpa till med underhåll. Man skulle också kunna ordna med ställplatser för husbilar eller en ordentlig parkering.

Det kräver i sin tur att markägarna, kommunen och vägverket sätter sig ner och skissar på en lösning, menar Hans Sandberg.

– Vi på länsstyrelsen kan också vara med, vi är själva måna om att det finns badplatser som är tillgängliga för allmänheten.

Fakta Allemansrätten – frihet under ansvar

Allemansrätten ger dig stor rätt till att vistas ute i naturen – även på privatägda marker.

Friheten innebär också ett ansvar emot natur, människor och djur.

Enligt allemansrätten är det tillåtet slå upp ett tält på en plats i max ett dygn.

Elda får man endast göra under säkra förhållanden (sommaren är generellt ingen bra tid då det är torrt i marken).

Nedskräpning i naturen är inte tillåtet.

Terrängkörning (med exempelvis bil/husvagn/husbil) är förbjudet enligt terrängkörningslagen.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa