Stora planer för Pelles lusthus: "Ett sätt att knyta samman hamnen med Öster"

Om några år kan hela området kring Pelles lusthus i Nyköping vara förändrat. Krögaren Fredrik Åström har stora planer för den historiska platsen intill Nyköpingsån.

7 januari 2018 21:57

– Det här är ett sätt att knyta samman hamnen med Öster och skapa en levande del av Nyköping, säger Fredrik Åström, vd för Svenska kulturpärlor AB som äger Pelles lusthus.

På tomten vid Pelles lusthus vill han bygga hotell med 40 till 50 rum, en stor restaurang med uteserveringar. Även konferenser ska kunna hållas här. Konceptet ska likna de ställen som Svenska kulturpärlor driver på andra håll, exempelvis Gripsholms värdshus, berättar Fredrik Åström.

Det är något som efterfrågas av Nyköpingsborna, så det är välkommet

Anna Selander, samhällsbyggnadschef

Bostäderna som i dag finns i den gula byggnaden, som redan ägs av Svenska kulturpärlor, ska göras om till hotell, om det går som Fredrik Åström vill. Det ska också byggas nytt på området och i själva Pelles lusthus ska det bli restaurang.

Men innan det byggs nytt och byggs om måste marken undersökas. Troligen finns många lämningar sedan tiden för Nyköpings bruk. Mässingsbruket och pappersbruket som drevs här tros ha lämnat både arkeologiska spår och föroreningar efter sig. Bly, koppar, zink och arsenik har redan konstaterats i marken och grundliga analyser kommer att behövas. Allt ska Svenska kulturpärlor stå för.

För att kunna genomföra planerna skrivs ett optionsavtal med Nyköpings kommun där kommunen lovar att inte sälja marken till någon annan under två år. Under den tiden ska de undersökningar göras som behövs för att veta om det går att göra verklighet av planerna.

– Grundambitionen är att kunna köpa marken och övriga fastigheter från Nyköpings kommun. Vi har två år på oss att ta reda på möjligheterna att bygga ut hotell- och restaurangverksamhet.

► Läs också: Oklart vem som ska bekosta renoveringen.

Det är en stor satsning för företaget, exakt hur stor vet inte Fredrik Åström än. Men Nyköping är rätt plats, tycker han.

– Vi väljer att satsa i Nyköping. Om man tittar i ett längre perspektiv, tar med tillväxttakten och ökningen av turismen samt framtiden med Ostlänken ser vi väldigt positivt på Nyköpings utveckling.

Planerna stämmer helt överens med vad kommunen vill.

– Det är jätteroligt när en aktör vill satsa och det ligger i linje hur vi vill att området ska utvecklas, säger Anna Selander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen.

– Det är både centrumnära och ligger längs med Nyköpingsån. Det är något som efterfrågas av Nyköpingsborna, så det är välkommet.

På måndag fattar kommunstyrelsen i Nyköping beslut om optionsavtalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa