Debatt: "Allas rätt till en andra chans borde lyftas mer"

18 september 2017 05:00

Jag fick en liten chans att ge mina synpunkter på en viktig fråga vid Forum Nyköping för drygt en vecka sedan, om en bättre integration för invandrare och somalier i Sverige. Jag vill dela med mig av några viktiga punkter.

• När Sverige och andra europiska länder sa ja till att ge skydd och alla andra väsentliga försörjningsbehov för flyktingar från olika delar av världen, flyktingar som flydde för sina liv, menade det aldrig att det skulle bli ett kvalitetsval – att de starkare, de duktiga, de högutbildade, de friska och de yngre prioriteras. Alla som flyr till vårt land borde få den hjälp som de behöver.

• Det krävs förstås insatser från de nyanlända flyktingarna i Sverige, att göra allt som underlättar deras integration i samhället, lära sig svenska, hitta jobb och så vidare. Men om några misslyckas, vems misstag är det? Är de inte samma sak som för de svenska medborgare som ibland avviker från det normala livet och kanske hamnar på gatan. Måste man straffa och isolera dem från resten av det svenska samhället?

• Jag ser på de nazistiska grupper som visar sitt hat mot mänskligheten, som att de fortfarande är svenska medborgare som tyvärr valde en felaktig väg. Dessa förtjänar en möjlighet att ångra sig. Varför måste vi prata om islamisterna och de unga som valde en felaktig väg i livet, och reste hela vägen till dödsfälten i Syrien för att slåss på IS sida, som om de är onda människor från en annan planet? Varför tänker vi inte på dem som vilseledda unga som förtjänar en andra chans i livet?

• Det svenska samhället – lärarna, handläggarna, yrkesutbildarna och alla som arbetar med flyktingar och invandrare – behöver förbättra sitt sätt att bemöta och utbilda. Om språkprogram i skolorna, det dagliga aktivitetsprogrammet för invandrare, den information som ges till de nyanlända flyktingar och alla olika investeringar för att få ut integration för invandrarna inte ger de nödvändiga resultaten, då måste vi förstå att det alltid kan finnas andra sätt att undervisa. Utbildningssystemet som vi brukade använda var designat för infödda. Vi behöver få bättre förståelse för flyktingarnas förutsättningar innan vi slår fast att skyldigheterna för invandrare måste öka.

Folkhögskolan i Nyköping har redan börjat integrationskurser med det syftet. Kursen ger kunskap om hur vardagen ser ut för invandrarfamiljer, berör kultur och tradition, historia och politiskt läge. Språk och utbildningshistoria jämförs med det svenska, för att på bästa sätt utbilda invandrardeltagare.

• Det fanns röster bland debattörerna i forumet vars budskap inte skapar bättre blandning av alla grupper i samhället. De upprepade att islamister och religiösa grupper är de främsta orsakerna till bristen på integration i Sverige. Vi måste ge dem en chans till en förändring i stället för att isolera dem.

Vi måste öka vår kunskap innan vi slår fast att konfrontation är den enda möjliga återstående taktiken.

Awes A Osman

folkbildare, fredsälskare och integrationsfrämjare, Nyköpings Folkhögskola

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!