Debatt: Använd skolans kraft rätt

27 maj 2019 06:00

Som ordförande i Lärarförbundet Nyköping har jag förmånen att träffa många inspirerande, hängivna, engagerande medlemmar, medarbetare, chefer och politiker. Den 5 april i år fanns de dessutom samlade på ett och samma ställe. Vi initierade ett dialogforum för att sätta skolan mitt på kartan och tillsammans vrida och vända på den för att se hur våra olika perspektiv kunde göra kartan flerdimensionell och framgångsrik.

Den dagen kände jag mig stark. Den dagen kände jag hopp och tilltro. Och jag var inte ensam att känna så. För den dagen såg vi varandra som medspelare och inget uppdrag kändes övermäktigt. Utmaningar, absolut! Men vi kunde konstatera att löser vi dem tillsammans utifrån våra olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter så kan det bli riktigt bra!

Vi vet att skolan speglar samhället och vi vet att samhället står inför en ekvation som inte går ihop. Fler behöver vår välfärd än arbetsföra som kan utföra jobbet. Och det är precis här skolan blir så viktig, från förskola till högskola. I skolan finns lösningarna på hela samhällets utmaningar. Här börjar resan mot att vilja bidra, se att alla vägar är öppna, skapa tilltro till sig själv, sin egen förmåga och tilltro till varandra. Här har vi framtidens vårdpersonal, civilingenjör, samhällsplanerare, politiker, lärare och ALL den kompetens som behövs i vårt samhälle!

Men har vi i skolan inte rätt kompetens, tillräcklig bemanning och bra organisation som säkerställer resultat, värnar om medarbetare, ser och uppskattar de insatser som görs, blir det fruktansvärt skört och på sikt ohållbart. Då gröper vi ur den skattkista vi skulle kunna ösa ur.

Urban Granström (KS-ordförande), Anders Eriksson (BUN-ordförande), Sofia Amloh (PJU-ordförande) och Inger Fransson (BUK divisionschef) höll inspirerande tal om sina roller och vad de såg för utmaningar respektive möjligheter. Det följdes av konstruktiva diskussioner och trots begränsningar i tid och rum var taket högt och boxarna sprängdes. Vi såg att i förändring ligger möjligheter. Utvärderingar från dagen vittnar om att den ingav hopp, att fler dialoger önskas, vilket vi givetvis kommer att se till blir av, och att denna medvetenhet och insyn i våra olika roller, verksamheter och professioner, behövdes.

Så när budgetar läggs, mål och riktlinjer för våra verksamheter ritas upp, både kortsiktigt och långsiktigt – tänk på att en enorm kraft finns i Nyköpings kommun och satsar ni på skolan, satsar ni på Nyköpings framtid! Att våra lärare i år fick en reallönesänkning i lönerevisionen ger helt fel signaler. Utmaningen nu är att gå från ord till handling. Nu vill vi se verkstad! Lyssna till professionen, vi vet hur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emilia Lönnqvist ordförande, Lärarförbundet Nyköping