Debatt: Bättre klimat för företagande

13 maj 2019 06:00

Att vara företagare är inte bara ett jobb utan en livsstil. Det är i företagen arbeten skapas och arbetstillfällen ges. Detta är oerhört viktigt för en kommun, och det ser vi naturligtvis även i Nyköping.

Centerpartiet är ett förtagarparti. Det ligger i vårt dna. Därav inte konstigt att Rättviksmodellen tillkommit i en centerstyrd kommun. Här i Nyköping har vi förordat Rättviksmodellen redan innan den fanns, och sedan den blivit till (2013) har vi använt den som exempel för att enkelt förklara hur vi vill ha det här.

I korthet handlar Rättviksmodellen om dialog och att kommunens tjänstemän kan arbeta med rådgivande/vägledande insatser som del av myndighetsutövandet, allt för att kommunens företag skall göra rätt sett till gällande lagar och regler för kommunens tillsyn. Det är egentligen inte konstigt. Det är helt enkelt närodlad centerpolitik i praktiken.

Modellen skapar förståelse för företagarens situation hos kommunens tjänstemän och skapar förståelse för kommunens tillsynsuppdrag hos företagen. Det innebär också att inga tillsynsavgifter faktureras i förskott utan bara efter utfört arbete och för den tiden besöket tagit. Det innebär också självklart att lagar och förordningar fortsätter gälla och ska följas, precis som att Skatteverket har förändrats i grunden i bemötande och guidning, men fortfarande inte tummar på en spänn av skattekronorna som ska in.

I Nyköping har det redan påbörjats ett arbete för att se över detta och där Rättviksmodellen är en viktig beståndsdel i att se hur vi här kan arbeta vidare för att möta upp vårt näringsliv och förbättra vårt företagsklimat. Detta är inte gjort i en handvändning. Men målet att jobba smartare och effektivare och samtidigt uppnå säker myndighetsutövning ligger fast.

Kommuner med bra näringslivsklimat har bättre tillväxt och ett bra näringslivsklimat är bra för invånarna och för utvecklingen. Nyköpings kommun växer så det knakar och det är viktigt att den kommunala verksamheten hänger med liksom att våra företagare får plats och goda förutsättningar för att kunna etablera sig, växa och hitta god kompetensförsörjning här.

Livsmedelsverket föreslår att näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter, det innebär att dessa kan komma att genomföras from den 1 januari 2020. Vi i C, tillsammans med S och MP, vill se att Nyköpings kommun redan är klara med detta till dess, både inom livsmedels- och miljötillsynen. Det tjänar vi alla på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Hallström (C) kommunalråd, Nyköping