Debatt: ”Brukade skogar är både älskade och klimatnyttiga”

29 januari 2018 05:00

Precis när de flesta tog in julgranen och vi gladde oss åt doften av friskt barrträd, gick Hans Rydberg från Naturskyddsföreningen i Daga-Gnesta till attack mot svenskt skogsbruk (SN 29/12). Han påstår att modernt skogsbruk är en miljöbov som ökar halten koldioxid i atmosfären, att timmer inte används långsiktigt och att skogstransporterna är av ondo.

I vilken verklighet lever Rydberg, undrar jag. Att rädda klimatet är den största miljöutmaningen av alla. Om vi inte klarar den, är allt viktigt arbete för biologisk mångfald och orörda gammelskogar inget värt.

Växande skogar tar upp koldioxid. Räknar vi med alla de produkter från skogsråvara som ersätter fossil energi och energikrävande byggnadsmaterial, är skogarnas klimatnytta enorm. Den omställningen har bara börjat. Mer byggande i trä, fler människor som väljer trämassabaserade material istället för plast och polyestertyg och ett genombrott för förnyelsebara drivmedel är på gång. När skogarnas produkter exporteras, bidrar Sverige till miljöansvar också i andra världsdelar.

Brukade skogar gör mest klimatnytta, och de är också mest älskade. Motionärer som ger sig ut på löparrundor eller i skidspår, likaväl som familjer som plockar bär och svamp, hyllar våra varsamt brukade skogar. Till skogarnas sociala värden hör förstås att familjer kan få inkomster och att arbetstillfällen skapas.

Det fina är att naturvården också alltid får sitt. Vid varje avverkning spar vi skogsområden som har särskilt höga naturvärden. Till denna generella hänsyn kommer formella skydd i form av bland annat naturvårdsavtal och naturreservat, som lyfter fram unika naturmiljöer.

I Sverige ökar skogen hela tiden, vi har aldrig haft mer skog i Sverige än nu. Vårt skogsbruk ser till att det finns skog även för kommande generationer. Samtidigt ökar mängden gammal skog. Mängden död ved, som är viktig för insekter och fåglar, ökar. Lövträden blir fler. Antalet fåglar i skogslandskapet ökar.

Nu måste vi få sans och balans i debatten om svenskt skogsbruk. Om några så borde vi i familjeskogsbruket och Naturskyddsföreningen kunna enas om skogarnas mångsidiga miljönytta: Ansvar för klimatet. Artrikedom och kulturvärden till gagn för natur och människor. Hållbart skogsbruk bidrar till det för mänskligheten livsviktiga: Ett samhälle i samklang med naturen.

Lars Wigren

Mellanskogs ordförande i Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!